Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Naudas plūsmas prognozēšana komercsabiedrībā
Nosaukums angļu valodā Cash Flow Forecasting at a Commercial Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Iveta Pokromoviča
Recenzents L. Kasperoviča, zinātniskais asistents
Anotācija Bakalaura darba autors: Ivonna Mūrniece Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: M.paed.,ing.oec.Iveta Pokromoviča Bakalaura darba temats: Naudas plūsmas prognozēšana komercsabiedrībā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā un pētījumu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 47 pp., tajā iekļauti 4 attēli, 11 tabulas, Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 1 avots angļu valodā, 20 avoti latviešu valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Komercsabiedrība ir spējīga pieaugt un attīstīt jaunu ideju. Tiek izveidota izdevumu ienākumu prognoze pirmajiem trīs gadiem, kā arī izveidota naudas plūsma trīs gadiem. Izveidotās prognozes ir veiksmīgas. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Mūrniece I. (2019). Naudas plūsmas prognozēšana komercsabiedrībā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”.47.lpp
Atslēgas vārdi naudas plūsma
Atslēgas vārdi angļu valodā cash flow
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2019 17:04:31