Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Satiksmes drošību problēmu analīze Tukuma novadā” (“Autoceļa Tukums - Lazdas ceļa posma projekta izstrāde”)
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Traffic Safety Problems in Tukums Region” (“Project Development of the Road Tukums - Lazdas Section”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Juris Smirnovs
Recenzents Audita daļas priekšnieks, Z.Lazda, CSDD
Anotācija Bakalaura darba tēma ir „Satiksmes drošības problēmu analīze Tukuma novadā”. Bakalaura darba mērķis ir – noskaidrot un analizēt satiksmes drošības problēmas Tukuma novadā. Noskaidrot problemātiskās vietas un veikt problēmu risinājumu. Šī mērķa īstenošanai tika izvirzīti vairāki uzdevumi, kuri tika iedalīti divās daļās – teorētiskā un analītiskā daļa. Darba teorētiskajā daļā tika izpētīta satiksmes drošība Eiropā un Latvijā. Darba analītiskajā daļā tika apsekots ceļu tīkls Tukuma novadā un ar dažādām metodēm konstatēti un aprēķināti bīstami posmi ceļu tīklā. Inženierprojekta darba uzdevums ir „Autoceļa Tukums – Lazdas ceļa posma projekta izstrāde”, tas sastāv no aprakstošās daļas, aprēķiniem un rasējumiem. Projekta ietvaros paredzēts veikt posma pilnu pārbūvi. Darba mērķis ir atjaunot autoceļa Tukums – Lazdas ceļa posmu, tā pieturvietas. Atjaunojot šo autoceļu, novērst satiksmes drošības problēmas, kas novērojamas šajā autoceļā. Darbs satur 154 lpp, 29 tabulu, 51 attēlu, 24 rasējumu un 18 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi Satiksmes drošības problēmu analīze, Tukums
Atslēgas vārdi angļu valodā Traffic safety problems in Tukums, Tukums
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 07.01.2019 17:06:59