Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības stratēģija profesionālās izglītības kompetences centrā"
Nosaukums angļu valodā "Quality Management Strategy in the Vocational Educational Competence Centre"
Autors Lelde Zemberga
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Inga Lapiņa
Recenzents Mg.sc.soc., Irina Degtjarjova
Anotācija Zemberga L. Kvalitātes vadības stratēģija profesionālās izglītības kompetences centrā: Maģistra darbs / L. Zemberga, I. Lapiņa. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2018. 114 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, četras daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 114 lpp., tajā iekļauti 44 attēli, 19 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 45 avoti latviešu un 27 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus kvalitātes vadības stratēģijas ieviešanai profesionālās izglītības kompetences centros, lai sekmētu to darbības kvalitātes nodrošināšanu nozares stratēģisko mērķu sasniegšanai. Pirmajā darba daļā veikta literatūras analīze par kvalitātes un atbilstības jēdzienu lietojumu izglītības jomā, vērtējot to kopsakarības, vērtēta kvalitātes izcilības modeļu pieejas izmantošana un pielāgošanas iespējas. Otrajā darba daļā veikts iestādes darbības novērtēšanas metožu izvērtējums un analizēti kvalitātes elementi profesionālās izglītības kompetences centru darbībā. Trešajā darba daļā veikts profesionālās izglītības kompetences centra kvalitātes izcilības modeļa pieejā balstīts pašvērtējums. Pamatojoties uz tā rezultātiem sniegti priekšlikumi iestādē īstenoto procesu īstenošanai, lai pilnveidotu kvalitātes vadības stratēģijas elementus. Ceturtajā darba daļā izvērtējuma rezultātā sniegti priekšlikumi normatīvā regulējuma pilnveidei kvalitātes vadības stratēģijas ieviešanas veicināšanai. Nozīmīgākie secinājumi izriet no izglītības iestādes darbības pašvērtējuma, norādot uz fragmentāru pieeju iestādes kvalitātes vadības elementu izmantošanā un sistēmas līmeņa uzstādījumu precizēšanas nepieciešamību. Priekšlikumi paredz iestādes pašvērtējuma sistēmas pilnveidi, attīstības plānošanas organizācijas maiņu un regulējuma pilnveidi attiecība uz kvalitātes kritēriju noteikšanu un iesaistīto pušu līdzdalības veicināšanu.
Atslēgas vārdi kvalitātes vadības stratēģija, kvalitāte izcilības modeļi, pašnovērtējums
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality management strategy, quality excellence models, self-assessment
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 07.12.2018 09:36:15