Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Medicīnas inženierija un fizika
Nosaukums Pieaugušu pacientu saņemtās dozas konvencionālās rentgendiagnostikas izmeklējumos Latvijā
Nosaukums angļu valodā Adult patient doses in conventional x-ray diagnostic examinations in Latvia
Struktūrvienība 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts
Darba vadītājs Ainārs Āboltiņš
Recenzents Maksims Poļakovs, SIA Inlab valdes priekšsēd.
Anotācija Maģistra darba mērķis ir izpētīt pieaugušu pacientu saņemtās dozas konvencionālās rentgendiagnostikas izmeklējumos Latvijā. Izvērtēti dozu atšķirību iemesli dažādās ārstniecības iestādēs, kā arī rekomendēti Latvijas situācijai atbilstoši diagnostikas standartlīmeņi konvencionālajā rentgendiagnostikā. Maģistra darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, dozu analīzes metodikas apraksta, dozu analīzes un secinājumiem. Darba rezultātā ir izvērtētas pieaugušu pacientu saņemtās dozas konvencionālās rentgendiagnostikas izmeklējumos Latvijā, analizētu iespējamie dozu atšķirību iemesli, kā arī rekomendēti Latvijas situācijai atbilstoši diagnostikas standartlīmeņi. Maģistra darbs satur 27 tabulas, 37 attēlus, 2 pielikumus. Maģistra darba apjoms ar pielikumiem ir 87 lappuses, darba izstrādei tika izmantots 41 literatūras avots.
Atslēgas vārdi Rentgendiagnostika, doza, efektīvā doza, pacienti, diagnostikas standartlīmeņi
Atslēgas vārdi angļu valodā X-ray diagnostic, dose, effective dose, patients, diagnostic reference levels
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2019 15:07:48