Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Pamatzināšanu nozīme tulkošanas procesā
Nosaukums angļu valodā The Importance of Background Knowledge in the Translation Process
Autors Jūlija Spuriņa
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Tatjana Smirnova
Recenzents Antra Roskoša, Dr.sc.admin., asociētā profesore
Anotācija Bakalaura darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķās Valodniecības institūta E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes profesionālās bakalaura studiju programmas "Tehniskā tulkošana" 4. kursa studente Jūlija Spuriņa. Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, praktiskās daļas, secinājumiem, bibliogrāfijas un pielikumiem. Bakalaura darba teorētiskajā daļā autore analizē dažādus tulkotāja pamatzināšanu veidus, atsevišķi pievēršoties tādiem aspektiem kā intertekstualitāte un informativitāte, kas ir pamatzināšanu nepieciešamību ietekmējošie faktori tulkošanas procesā. Bez tam, autore analizē teksta mērķauditorijas pamatzināšanu līmeņa ietekmi un tulkošanas procesu, kā arī aplūko atsevišķus zināšanu vadīšanas aspektus. Teorētiskās daļas tēzes autore pamato ar piemēriem, tulkojot bakalaura darba ietvaros izvēlēto avottekstu. Praktiskā daļa ietver Ovena Hopkinsa grāmatas “Arhitektūras stili: Vizuālais ceļvedis” ("Architectural Styles: a Visual Guide") pirmo piecu nodaļu tulkojumu no angļu uz latviešu valodu. Bakalaura darbs sastāv no 170 lappusēm (kopā ar pielikumiem). Bakalaura darbs sastāv no 3 pielikumiem, kas ietver terminu sarakstus, avottekstu un P. Ņumarka kultūras kategorijas ar autores komentāriem un piemēriem. Bibliogrāfijas saraksts sastāv no 34 vienībām un 7 tiešsaistes vārdnīcām.
Atslēgas vārdi pamatzināšanas, intertekstualitāte, informativititāte
Atslēgas vārdi angļu valodā background knowledge, intertextuality, informativity
Valoda eng
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2019 12:12:28