Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Aktuālās un inovatīvās tehnoloģijas grunšu ar zemu nestspēju īpašību uzlabošanai” (“Jaunciema gatves posma pārbūve”)
Nosaukums angļu valodā “Actual and Innovative Technologies for Improving the Properties of Soils with a Low Bearing Capacity” (“Reconstruction of Jaunciema Avenue Section”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Atis Zariņš
Recenzents M.Sīpols
Anotācija Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma – “Aktuālās un inovatīvās tehnoloģijas grunšu ar zemu nestspēju īpašību uzlabošanai (Jaunciema gatves pārbūve posmā no pagrieziena uz Bukultiem līdz Sužiem)”. Bakalaura darba mērķis ir apskatīt dažādas metodes grunts nestspējas un tehnisko īpašību uzlabošanai, kā arī noskaidrot to priekšrocības un trūkumus. Bakalaura darba teorētiskajā sadaļā tiek apkopota informācija par ģeotehniskās izpētes veidiem, problemātiskām gruntīm, to iedalījumu un veidiem, kā arī šo grunšu tehnisko īpašību uzlabošanas metodēm - to izbūves un lietošanas principi atbilstoši aktuālajiem standartiem un ražotāja norādījumiem. Analītiskajā daļā tiek veikts tehniski ekonomisks salīdzinājums starp aprakstītajām grunts nestspēju uzlabojošajām metodēm. Bakalaura darba uzdevumi: 1. Apskatīt dažādas ģeotehniskās izpētes metodes un raksturīgākos problemātisko grunšu tipus, to iedalījumu un tehniskās īpašības. 2. Izpētīt pieejamo literatūru, zinātniskos darbus, standartus, specifikācijas un pētījumus par grunšu nestspējas uzlabošanas metodēm. 3. Apkopot informāciju par dažādām grunts nestspēju uzlabojošām tehnoloģijām, to darbības principiem, pielietojuma veidiem un izbūves īpatnībām atbilstoši specifikācijām un ražotāja norādījumiem. 4. Veikt tehniski ekonomisku salīdzinājumu starp grunts nestspējas uzlabošanas metodēm, pamatojoties uz izpētītajiem literatūras avotiem. Inženierprojekta daļā tiek piedāvāti trīs Jaunciema gatves posma pārbūvei iespējami normālprofili. Izvērtējot tehniski-ekonomiskos parametrus, tiek pieņemts labākais projekta risinājums. Projektā tiek izvērtēta nepieciešamība ierīkot autobusa pieturvietas atbilstoši mūsdienu standartiem, uzlabot gājēju drošības līmeni un paplašināt brauktuves konstrukciju. Bakalaura darbs sastāv no 51 lapas, 2 tabulām un 19 attēliem. Inženierprojekts sastāv no 90 lapām un 15 rasējumiem. Darba kopējais apjoms ar inženierprojektu – 156 lapas. Tika izmantoti 40 informācijas un literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Grunts īpašību uzlabošana, zemas nestspējas gruntis, Jaunciema gatves posma pārbūve
Atslēgas vārdi angļu valodā Soil improvement, low bearing capacity, reconstruction of Jaunciema avenue section
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2019 21:07:15