Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba vides risku samazināšana, veicot augstsprieguma līniju montāžu un izbūvi
Nosaukums angļu valodā Reducing Work Environment Risks by Construction of High Voltage Lines
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Jānis Ieviņš
Recenzents Dr.sc.ing., doc. Indulis Brakšs
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba autors: Gunārs Cvetkovs Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Jānis Ieviņš, Dr.oec, profesors Maģistra darba tēmats: Darba vides risku samazināšana, veicot augstsprieguma līniju montāžu un izbūvi. Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 100 lapām. Maģistra darbs satur 26 attēlus un 13 tabulas, un 5 pielikumus. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskais saraksts sastāv no 45 informācijas avotiem. Darbā izmantoti uzņēmuma nepublicētie dati. Maģistra darba galvenais mērķis un rezultāts: Darba mērķis bija pētīt un analizēt, balstoties uz uzņēmuma kā nozares tipiska pārstāvja, darba vides risku samazināšanas pasākumu pilnveides iespējas augstsprieguma līniju montāžā un izbūvē. Lai to realizētu, bija nepieciešams izdarīt risku novērtēšanu, analizēt iespējamos riska faktorus, apkopot informāciju, izdarīt secinājumus un noteikt pasākumus, lai samazinātu darba vides riska faktorus un nelaimes gadījumu iespējamību. Pētījuma laikā tika veikta apsekošana objektos, kā arī izdarīta darbinieku anketēšana un intervēšana, kā arī izmantoti ekspertu vērtējumi. Darba teorētiskajā daļā ir apskatīti darba vides risku vērtēšanas teorētiskie aspekti, kā arī socioloģisko pētījumu teorija. Darba analītiskajā daļā ir aplūkoti nozares statistikas dati, atspoguļoti veikto aptauju dati, un veikta risku vērtēšana un analīze. Darba praktiskajā daļā tiek apskatīta montāžas darbu organizācija un piedāvāti priekšlikumi darba vides risku samazināšanai, kā arī šiem riskiem ir veikts atkārtots vērtējums pēc samazināšanas. Analizējot iegūto informāciju, tika izdarīti secinājumi, kā arī doti priekšlikumi par darba organizācijas pilnveidošanu. Izstrādājot maģistra darbu tika izmantota Latvijas Republikas likumdošana, normatīvie akti, darba aizsardzības literatūra, kā arī interneta resursi, statistikas pārskati un uzņēmuma iekšējie dokumenti. Maģistra darbs izstrādāts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Darba vides risku samazināšana, augstsprieguma līniju montāža,
Atslēgas vārdi angļu valodā Reducing work environment risks, installing and constructing high voltage lines.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2019 11:33:06