Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mašīnbūves uzņēmuma darbības pilnveidošana
Nosaukums angļu valodā Development of the operation of a mechanical engineering company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents MBA M.Ozoliņš
Anotācija Bakalaura darba autors: Kintija Čukure Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Prof., Dr.oec Irina Voronova Bakalaura darba temats: Mašīnbūves uzņēmuma darbības pilnveidošana Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā, pētījuma un aprēķinu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 122. lpp., tajā iekļauti 28 attēli, 24 tabulas, 23 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 12 avoti angļu valodā un 26 avoti latviešu valodā. Darbam pievienoti 14 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pamatojoties uz pētījuma rezultātā iegūtajiem datiem tika secināts, ka tiek nelietderīgi patērēts darba laiks, kas tālāk ietekmē projekta pabeigšanas termiņus, ir noliktavas sistēmas nesakārtotības un tehnoloģiju trūkuma dēļ. Lai darba laiks netiktu patērēts nelietderīgās darbībās, tika izstrādāti 3 priekšlikumi uzņēmuma noliktavas saimniecības pilnveidošanai - autoiekrāvēja iegāde, konsoļu plauktu iegāde un svītrkodēšanas sistēmas ieviešana. Pēc šo priekšlikumu realizēšanas uzņēmums nepatērēs laiku autoiekrāvēja meklēšanai, nogādāšanai atpakaļ un varēs to izmantot jebkurā laikā, tiks ietaupīti 70% laika no dzelžu un cauruļu meklēšanā pavadītā laika un 30% no dažādu preču meklēšanā patērētā laika. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Čukure K. (2019). Mašīnbūves uzņēmuma darbības pilnveidošana. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, IUVK, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 122. lpp.
Atslēgas vārdi Mašīnbūves uzņēmums, noliktava, svītrkodēšana, autoiekrāvējs, konsoļu plaukts, darba normēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Mechanical engineering company, warehouse, hatching, forklift, console rack, work setting
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2019 17:15:14