Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Iekšējo faktoru ietekme uz organizācijas vadīšanu
Nosaukums angļu valodā The Impact of Internal Factors on Organization Management
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Vladimirs Šatrevičs
Recenzents Aleksandra Mihņenoka
Anotācija Anotācija Bakalaura darba autors: Ivan Bolshakov Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., Docents Vladimirs Šatrevičs Bakalaura darba temats: “Iekšējo faktoru ietekme uz organizācijas vadīšanu” Bakalaura darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, teorētiskā un praktiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 105 lpp., tajā ir iekļauts 17 tabulas, 51 attēls un 11 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 80 avoti angļu valodā, ieskaitot grāmatas, zinātniskos žurnālus un tiešsaistes avotus. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Organizācijas iekšējos faktorus uzsāk vadība stratēģiskās plānošanas posmā. Nepareiza plānošana var radīt problēmas īstenošanas posmā. Tas atspoguļojas finanšu rezultātos. Tādējādi iekšējie faktori, kas ietekmē organizācijas vadību, ir darbības virzītājspēks darbības uzlabošanai. To parādīja. Solvay S.A. piemērs. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Bolshakov, I. (2019). Iekšējo faktoru ietekme uz organizācijas vadīšanu. Bakalaura darbs. Rīga:I. Bolshakov, V. Šatrevičs RTU, UIVI IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma "Uzņēmējdarbība un vadīšana", 105 lpp.
Atslēgas vārdi ietekme, iekšējie faktori, organizācijas vadība, stratēģiskā plānošana, nepareiza plānošana
Atslēgas vārdi angļu valodā impact,internal factors ,organization management,strategic planning,Improper planning
Valoda eng
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2019 03:48:05