Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Sabiedriskā labuma organizācijas darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for increasing the efficiency of the public benefit organization
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Konstantins Didenko
Recenzents MBA M.Ozoliņš
Anotācija Bakalaura darba autors: Džeina Kleina Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Profesors, Dr.oec. Kontantins Didenko Bakalaura darba temats: Sabiedriskā labuma organizācijas darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā, pētījumu un aprēķinu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 82 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 23 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 2 avoti angļu valodā un 65 avoti latviešu valodā. Darbam pievienoti 9 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Sabiedriskā labuma organizācijas darbības analīzes un pētījumu veikšanas un datu apkopošanas un izpētes rezultātā ir veikti priekšlikumi tās darbības efektivitātes paaugstināšanai. Organizācijas darbinieku mainības mazināšanai nepieciešams ieviest veselības apdrošināšanu, veicinot darbinieku lojalitāti, kā arī ieviest jaunas finanšu piesaistes metodes un motivācijas sistēmu finanšu piesaistes nodaļai, sekmējot nodibinājuma piesaistītā finansējuma apmēru. Finanšu piesaistes nodaļas darba rezultātu sekmēšanai ir izstrādāts darbadienu plāns, kas norāda laikus, kad zvanu veikšana ir efektīvāka jeb iespēja saņemt ziedojumu apstiprinājumu ir augstāka. Projektu vadības uzlabošanai nepieciešams īstenot laika, komunikācijas un kvalitātes vadības pasākumus, tādējādi samazinot zaudējumu apmēru par pieļautajām kļūdām projektu izpildē. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Kleina Dž. (2019). Sabiedriskā labuma organizācijas darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 82 lpp.
Atslēgas vārdi Efektivitātes paaugstināšana, darbinieku mainība, cilvēkresursu vadība, motivācija, projektu vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā Efficiency improvement, employee turnover, human resource management, motivation, project management
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2019 21:05:24