Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas problēmas auto tirgū”
Nosaukums angļu valodā “Challenges of Value Added Tax in the Vehicle Market”
Autors Veronika Ivanova
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Vaira Gromule
Recenzents V.Andrējeva, AS “LGS” valdes padomniece, Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas problēmas auto tirgū”. Šobrīd auto tirgus ir tik pārsātināts, ka arvien vairāk piesaista shēmotājus. Latvijas Republikas (turpmāk – Latvija) auto tirgū lielākā daļa lietoto transportlīdzekļu tiek pārdotas apejot Pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) nomaksu. Noteiktas instances, tādas kā Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID), Finanšu ministrija, Ceļu satiksmes un drošības direkcija cīnās ar šo problēmu, bet shēmotāji tāpat seko līdzi aktualitātēm un regulāri pilnveido izvairīšanās shēmas. Tāpēc rakstot bakalaura darbu autorei gribētos paradīt cik svarīga ir šī problēma. Bakalaura darba pētījuma objekts ir PVN piemērošana auto tirdzniecības darījumiem, pētījuma priekšmets ir PVN izvairīšanās shēmas auto tirgū. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un analizēt PVN un tā piemērošanas kartību transportlīdzekļu pirkšanas – pārdošanas darījumos, – un kā izvairīšanās no PVN maksāšanas darījumos auto tirgū ietekmē ekonomiku. Darba uzdevumi: izpētīt PVN būtību un piemērošanu auto tirgū, izpētīt un apkopot kā izvairīšanās no PVN maksāšanas ietekmē valsts ekonomiku, iegūt informāciju, kādas ir izvairīšanās shēmas un kā tās tiek veidotas, izpētīt populārākās izvairīšanās shēmas un ierobežojošos faktorus PVN shēmu atklāšanā un pierādīšanā, analizēt esošos un izstrādāt jaunus priekšlikumus PVN administrēšanas uzlabošanai. Bakalaura darba pirmajā daļā tiek apskatīts Latvijas auto tirgus, kā un kur notiek gan jaunu, gan lietoto transportlīdzekļu pārdošana. Tiek pētīta PVN piemērošanas kārtība auto tirgū Eiropas Savienības teritorijā. Otrajā daļā tiek aprakstīta ēnu ekonomikas būtība, cik liela ir PVN plaisa Latvijā, tiek izskatītas visbiežāk sastopamas izvairīšanās shēmas no PVN maksāšanas, sniegts tās apraksts, piemēri, tiek izvērtēti riski. Trešajā daļā tiek izpētīti un aprakstīti PVN izvairīšanās ierobežošanas pasākumi, kā VID cīnās ar nodokļu nemaksāšanu un ko dara Eiropas Komisija. Kā arī, ar statistikas datiem vēlreiz pierādīta problēmas nopietnība un aktualitāte. Darba izstrādes gaitā gūtās atziņas formulētas secinājumos un priekšlikumos. Bakalaura darba apjoms ir 56 lappuses, kurā ietilpst 10 attēli, 4 tabulas un 2 formulas, tika izmantotas bibliogrāfiskajā sarakstā minēti 52 literatūras avoti. Darba praktiskā vērtība ir konstatētie riski, kas tika izvirzīti no izvairīšanās shēmām un izstrādātie priekšlikumi, kurus varētu izmantot praksē, lai mazinātu izvairīšanās no PVN maksāšanas.
Atslēgas vārdi PVN, nodoklis, izvairīšanās, shēmas, nemaksāšana, transportlīdzeklis, auto tirgus, VID.
Atslēgas vārdi angļu valodā The VAT, a Tax, an Evasion, the Schemes, a Vehicle, the Vehicle Market, the SRS.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2019 19:24:18