Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Lauksaimniecības nozares attīstības iespēju novērtējums.
Nosaukums angļu valodā Assessment of Agricultural Sector Development Opportunities.
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Inga Eriņa
Recenzents I. Judrupa
Anotācija Anotācija Bakalaura darba autors: Shavkat Ibragimov Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: asoc. profesore, Mg.oec. Inga Eriņa Bakalaura darba temats: Lauksaimniecības nozares attīstības iespēju novērtējums Bakalaura darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, teorētiskā un praktiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 53 lpp., tajā ir iekļauti 9 tabulas und 2 attēli. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 44 avoti angļu valodā, ieskaitot grāmatas, zinātniskos žurnālus un tiešsaistes avotus. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Lauksaimniecības nozares un tās attīstības iespēju novērtēšana valstīs. Kāda veida lauksaimniecības nozares ir valstīs. SVID analīze par to situāciju pašreizējā laikā. Un terminoloģija un metodoloģija lauksaimniecībā. Lauksaimniecība katru gadu attīstās, un tai ir galvenā loma valstu ekonomikā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Ibragimov, Š. (2019). Lauksaimniecības nozares attīstības iespēju novērtējums. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma "Uzņēmējdarbība un vadīšana". 53 lpp
Atslēgas vārdi Lauksaimniecības nozare, iespēja SVID, novērtējums
Atslēgas vārdi angļu valodā Agricultural sector, opportunities, SWOT, assessment
Valoda eng
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 19.12.2019 19:26:14