Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Vairumtirdzniecības uzņēmuma sūtījumu piegāžu sistēmas optimizācija.
Nosaukums angļu valodā Optimizing the Parcel Delivery System of a Wholesale Company.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Viktors Feofanovs
Recenzents Docents, Aloizs Lešinskis
Anotācija Maģistra darbs “Vairumtirdzniecības uzņēmuma sūtījumu piegāžu sistēmas optimizācija” izstrādāts ar mērķi izpētīt vairumtirdzniecības uzņēmuma darbību un apskatīt veidus kā optimizēt sagatavoto sūtījumu piegādes sistēmu, lai ilgtermiņā samazinātu ar piegāžu veikšanu saistītās izmaksas un paaugstinātu piegāžu kvalitāti attiecībā pret esošās sistēmas nodrošināto piegāžu kvalitāti. Darba pirmā daļa veltīta loģistikas menedžmenta apskatei. Tiek formulēta loģistikas būtība, apskatīta transporta nozīme tautsaimniecībā un uzņēmuma struktūrā. Tiek apskatīti ar loģistikas funkciju sadali saistītie faktori - ekonomiskais izdevīgums, procesa pārvaldīšanas īpatnības. Izvērtējot literatūras avotus, tiek apskatīta arī transporta procesu kvalitāte un kvalitātes būtība. Darba otrajā daļā tiek aprakstīts vairumtirdzniecības uzņēmums. Sīkāk aprakstīts uzņēmuma darbības pamatvirziens, uzņēmuma organizācija un struktūra, padziļināti apskata vienu no transporta procesiem uzņēmumā, kas būtībā veido sistēmu – sūtījumu piegāžu sistēma. Veicot ievākto un apkopoto datu un literatūras analīzi tiek noskaidrots, kāda ir veikto piegāžu kvalitāte un kādas ir esošās piegāžu nodrošināšanas izmaksas, un tiek izteikti priekšlikumi piegāžu sistēmas optimizācijai. Darba trešajā daļā tiek apskatīti iespējamie piegāžu sistēmas uzlabojumi. Tiek īsi apskatītas individuālo kravu pārvadāšanas pakalpojumu sniedzēju sniegtās iespējas. Tiek noteiktas izmaksas, kas rastos uzņēmumam ieviešot savus transporta līdzekļus un piegādes maršrutus, kā arī apskatītas potenciālās veikto piegāžu kvalitātes izmaiņas. Darbā noskaidrots, ka aptuveni 70 % sagatavoto sūtījumu ir potenciāla iespēja uzlabot veikto piegāžu kvalitāti, ieviešot uzņēmumā 2 transporta līdzekļus un lokveida maršrutus Rīgas un Pierīgas klientu apkalpošanai. Aprēķini rāda, ka veiktās investīcijas reālu ekonomisku ieguvumu sāktu radīt pēc 6,58 gadiem. Darbs sastāv no 97 lapām, 33 attēliem, 30 tabulām, 26 formulām, 37 literatūras avotiem un 5 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Vairumtirdzniecības uzņēmuma sūtījumu piegāžu sistēmas optimizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Optimizing the parcel delivery system of a wholesale company
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2019 12:07:41