Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Komunikācijas telpas attīstība Ziemeļeiropas valstu pieredzes kontekstā
Nosaukums angļu valodā Development of Communication Space in the Context of North European Countries Experience
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Marts Švēde
Recenzents Doktorante I.Miķelsone
Anotācija Bakalaura darba “Komunikācijas telpas attīstība Ziemeļeiropas valstu pieredzes kontekstā” autore ir RTU Arhitektūras fakultātes Arhitekūras programmas studente Roberta Fišere. Darba mērķis ir apkopot kopdzīvošanas mājokļu veidošanas principus mūsdienās. Darbā pētītas indivīdu psiholoģiskās attiecības ar telpu, savstarpējās komunikācijas nepieciešamība un sociālpsiholoģiskā uzvedība telpisko faktoru ietekmē. Analizēti rādītāji, kas raksturo mūsdienu pilsētbūvniecisko attīstību, izceļot aspektus, kas saistīti ar iedzīvotāju ekonomisko un psiholoģisko komfortu. Veikta kopdzīvošanas mājokļu vēsturiskās attīstības un mūsdienu situācijas izpēte Ziemeļeiropas valstīs. Apkopoti kopdzīvošanas mājokļu veidi un to tipoloģiskās atšķirības atkarībā no iemītnieku vecuma grupas un ģimenes modeļa. Apkopoti teorētiskie principi mūsdienu kopdzīvošanas mājokļu veidošanā. Analizēts un salīdzināts pasaules un Latvijas iedzīvotāju viedoklis par kopdzīvošanas mājokļu aktualitāti, sociālajiem un telpiskajiem faktoriem. Veikta trīs Ziemeļeiropas valstīs realizētu projektu analīze. Apkopotas atšķirības un kopsakarības starp realizētajiem projektiem un teoriju. Praksē implementētas iegūtās zināšanas. Bakalaura darbs sastāv no četrām daļām (Uzvedības vide, Kopdzīvošanas mājokļa modelis Ziemeļeiropas valstīs, Kopdzīvošanas mājoklis no sabiedrības skatpunkta, Kopdzīvošanas mājokļu piemēru analīze), 78 lappusēm, 36 ilustrācijām, 11 tabulām, 6 grafikiem, 3 pielikumiem, 83 izmantotās informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Kopdzīvošanas mājoklis, jaunais urbānisms, rezidenciālā arhitektūra, koplietošanas telpas, komūna.
Atslēgas vārdi angļu valodā Co-housing, collective living, new urbanism, residential architecture, shared space, community.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2019 14:52:23