Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Korporatīvās sociālās atbildības novērtējums uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Assessment of Corporate Social Responsibility at the Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Inga Eriņa
Recenzents E. Jansons
Anotācija Anotācija Bakalaura darba autors: Rasuljon Sayfullaev Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: lektore Mg.oec. Inga Erina Bakalaura darba nosaukums: Korporatīvās sociālās atbildības novērtējums uzņēmumā Rakstīts bakalaura darbs: Rakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, teorētiskās un pētījuma daļas, secinājumiem un priekšlikumiem, literatūras saraksta un pielikumiem. Literatūras saraksts sastāv no piecdesmit septiņiem avotiem. Darbā ir 56 lappuses, tajā ir 10 attēli, 3 tabulas. Bakalaura darba galvenais rezultāts: Pētījuma priekšmets un mērķis bija izpētīt uzņēmuma sociālās atbildības prakses vidi Uzbekistānā. Autora mērķis bija izmantot KSA pamatprincipus un izvērtēt ieguvumus un trūkumus, un apskatīt, cik tas ir piemērojams Uzbekistānā. Autors izmanto praktisko sadaļu, lai pārliecinātos par to, kā uzņēmumi izmanto uzņēmumu sociālo atbildību, vai tie gūst labumu no vides un sabiedrības. Autors secināja ka daudziem uzņēmumiem joprojām KSA ir jauns prakses jēdzienā, un, lai gan to izmanto daudzas lielas starptautiskas nozares, joprojām pastāv nevienlīdzība. Autors arī secināja, ka vairākas uzņēmuma ieinteresētās personas ir atbildīgas par efektīvu KSA izmantošanu. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Sayfullaev R. (2019) Korporatīvās sociālās atbildības novērtējums uzņēmumā. Bakalaura darbs / R. Sayfullaevs, I. Erina.- Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība”. 56 lpp.
Atslēgas vārdi uzņēmumu sociālā atbildība, Uzbekistāna, vide, pamatprincipi, principi, uzņēmumi, rūpniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā corporate social responsibility, Uzbekistan, environment, foundational, principles,businesses, industry
Valoda eng
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2019 17:10:51