Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums "Starptautisko kravu konteinerpārvadājumu pilnveidošana"
Nosaukums angļu valodā “International container shipping improvement”
Struktūrvienība 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Darba vadītājs Jānis Kuškins
Recenzents Dzintars Ciganskis
Anotācija Bakalaura darba autore Anna Mamajeva izstrādāja darbu, kura temats ir “Starptautisko kravu konteinerpārvadājumu pilnveidošana”.Bakalaura darba mērķis ir analizēt un apzināt faktorus, kas ietekmē jūras frakta mainību, un sniegt rekomendācijas ekspedīcijas uzņēmumiem stabilāku un lielāku ieņēmumu gūšanai starptautisko jūras kravu konteineru pārvadājumos. Darba autore ir novērojusi šīs tēmas aktualitāti un esošās problēmas, pateicoties profesionālajai darbībai kravas pārvadājumu un loģistikas nozarē. Darba pamatā ir izmantoti reāli dati no 3 ekspedīcijas uzņēmumiem un 1 ekspedīcijas uzņēmuma klienta. Darba pirmajā daļā tiek apskatīts ostu nozīmīgums jūras pārvadājumu veikšanā, kravu apgrozījumus galvenokārt Latvijas ostās, un kā kravu tendences iezīmējas starptautisko kravu konteineru jūras pārvadājumos. Lai izprastu pārvadāto jūras konteineru kravu struktūru, šajā daļā tika apskatīti konteineru tipi un pārvadāto kravu veidi, kā arī jūras transportēšanas attīstību ietekmējošie faktori. Pirmā nodaļa satur 24 lpp., 8 tabulas un 1 attēlu. Otrajā daļā tiek aprakstītas iesaistītās organizācijas jūras kravu konteineru pārvadājumu realizēšanā un iepazīstināts ar pārvadājumu organizēšanas procesu, lai noteiktu vājos punktus iesaistīto organizāciju un struktūrvienību komunikācijā. Tiek izskatīti arī citi faktori, kas ietekmē jūras frakta lielumu un kopējās pārvadājuma izmaksas un to mainību, secinot kā iespējams minimizēt zaudējumus. Nodaļas noslēgumā atspoguļota sadarbība starp klientu un ekspeditoru, akcentējot kā savstarpēji noslēgts pārvadājuma līgums uz gadu par nemanīgām cenām ietekmē ekspeditora ieņēmumus. Autore identificē problēmas, kuru risinājumi tiek piedāvāti darba noslēguma daļā. Otrā nodaļa satur 20 lpp., 7 tabulas, 1 formulu un 1 attēlu. Darba noslēgumā tiek apskatītas dažādas alternatīvas, kā nodrošināt paredzamākus ieņēmumus ekspeditoram no jūras kravu konteineru pārvadājumu organizēšanas. Lai piedāvātu priekšlikumus, darba autore apskatīja ieņēmumu izmaiņas, palielinot fraktu un ieviešot stingrākus jūras kravu konteineru glabāšanas un izkraušanas nosacījumus. Trešā nodaļa satur 13 lpp., 5 tabulas un 1 attēlu. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 64 lappuses. Tajā ir iekļauti 2 attēli, 20 tabulas un 1 formula. Darbā izmantotas 27 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Jūras pārvadājumi, konteinerkravas,
Atslēgas vārdi angļu valodā Ocean freight, container shipping
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 13.12.2019 02:43:46