Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Darba apstākļu sociāli ekonomiskā novērtēšana"
Nosaukums angļu valodā "Socio-Economic Evaluation of Working Conditions"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Konstantins Didenko
Recenzents Asoc.prof. I. Judrupa
Anotācija Maģistra darba autors: Iveta Pokromoviča Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Docents, Dr.oec. Konstantīns Didenko Maģistra darba tēma: Darba apstākļu sociāli ekonomiskā novērtēšana Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 91 lpp, tajā iekļauti 19 attēli, 3 tabulas, 31formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti:50 avoti latviešu, angļu valodā. Pētījuma veikšanai tika izmantoti dažādi literatūras, kā arī citi informācijas avoti, tai skaitā Latvijas Republikas normatīvie akti, vispārējā un speciālā literatūra, Eiropas Savienības un Latvijas valsts statistikas dati, uzņēmumu nepublicētie materiāli, interneta resursi, kā arī pielietotā informācijas no personīgās prakses. Darbā izmantotas vairākas pētījumu metodes, piemēram, statistiskās metodes, salīdzināšanas metodes, praktiskās pētījuma metodes, analītiskās metodes, tabulas un grafiskās metodes u.c. Maģistra darba galvenie rezultāti: Analītiskā daļa ir aprakstīta darba apstākļi, darba risku faktori Pētījumu daļā tiek veikta statistikas analīzes un formulu apkopojums. Aprēķinu daļā ir izveidots darba vides negatīvo ietekmju izraisīto seku novērtēšanas modelis Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Pokromoviča, I.(2019) Darba apstākļu sociāli ekonomiskā novērtēšana. Maģistra darbs. Rīga: RTU
Atslēgas vārdi Darba apstākļu sociāli ekonomiskā novērtēš
Atslēgas vārdi angļu valodā Socio-Economic Evaluation of Working Conditions
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2019 17:25:11