Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Loģistikas centrs Balvos"
Nosaukums angļu valodā "Logistics center in Balvi"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Videvuds-Ārijs Lapsa
Recenzents Artūrs Lukašenoks
Anotācija Diplomprojekts sastāv no divām daļām – bakalaura darba un inženierprojekta Bakalaura darba tēma ir „Nehomogēnais fibrobetons”, inženierprojekta tēma – „Loģistikas centrs Balvos”. Bakalaura darbs sastāv no piecām nodaļām. Šajās nodaļās aprakstītas fibras – fibru ģeometrija, fibru materiāls un fizikālās īpašības, orientācija un sadale betona masā. Homogēns un nehomogēns fibrobetons, kā arī RTU pētījumi par nehomogēno fibrobetonu. Tiek apskatītas nehomogēna fibrobetona tehnoloģijas ārzemēs un Latvijas patenti, tiek sniegti slēdzieni un tehniskie ieteikumi. Inženierprojekta daļā izstrādāts projekts loģistikas centram. Ēkai ir taisnstūra konfigurācija ar izmēriem plānā 30 m × 78 m, tās augstums ir 11.485 m. Arhitektūras daļas paskaidrojuma rakstā aprakstīti objekta arhitektoniskie, konstruktīvie, ugunsdrošības risinājumi, un veikts norobežojošo konstrukciju siltumtehniskais aprēķins. Būvkonstrukciju daļā veikts galveno nesošo konstrukciju – tērauda kopnes, kolonnas un dzelzsbetona pamata aprēķins. Izstrādāta arī būvdarbu tehnoloģijas daļa, veiktas vides un darba aizsardzības pasākumu apraksts. Inženierprojekta grafiskajā daļā izstrādāti ēkas arhitektūras, būvkonstrukciju, būvdarbu tehnoloģijas rasējumi, kā arī attēlots būvdarbu kalendārais plāns, materiālu, būvmašīnu un strādnieku plūsmas.
Atslēgas vārdi Nehomogēns fibrobetons, loģistikas centrs Balvos
Atslēgas vārdi angļu valodā Nonhomogeneous fibre concrete, logistics center in Balvi
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 03.02.2019 19:30:04