Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma transportlīdzekļu ekspluatācijas pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Improvement of a Company’s Vehicle Exploitation"
Autors Margarita Ņikiforova
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Jānis Kuškins
Recenzents Normunds Balabka, doc.(prakt.), Mg.oec., RTU TAPPE katedra
Anotācija Diplomprojekta autore: Margarita Ņikiforova Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Praktiskais docents, Mg.oec. Jānis Kuškins Diplomprojekta temats: Uzņēmuma transportlīdzekļu ekspluatācijas pilnveidošanas projekts Diplomprojekts rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 26 tabulas, 5 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 32 avoti latviešu un 2 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Pamatojoties uz pētījuma rezultātiem un gūtajiem secinājumiem tika konstatēts, ka transportlīdzekļu izmantošanu pasažieru pārvadājumos ierobežo pašreizējās līgumu saistības, sakarā ar ko autore ir izstrādājusi priekšlikumus, kuri paredz, ka ir nepieciešams iegādāties jaunus mikroautobusus, lai nepārkāpjot līgumu turpinātu sniegt pakalpojumus, pamatojoties uz līgumu nosacījumiem. Kā arī autore ir sniegusi priekšlikumus par neatbilstošo līgumu prasībām transportlīdzekļu nākotnes izmantošanas iespējām. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Ņikiforova, M., Kuškins, J. (2019). Uzņēmuma transportlīdzekļu ekspluatācijas pilnveidošanas projekts. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 80 lpp.
Atslēgas vārdi Transportlīdzekļu ekspluatācija, autoparks, pasažieru pārvadājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Vehicle exploitation, fleet, passenger transport
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2019 10:47:57