Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Akcīzes nodokļa ietekme uz alkoholisko dzērienu tirgu”
Nosaukums angļu valodā “Impact of Excise Tax on the Alcoholic Beverage Market”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Māris Jurušs
Recenzents I.Jevinga, RTU MNK (prakt.) docente, Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Akcīzes nodokļa ietekme uz alkoholisko dzērienu tirgu”. Darba aktualitāte ir pamatojama ar to, ka kopš 2017.gada katru gadu tiek palielināts akcīzes nodoklis alkoholiskajiem dzērieniem. Tādēļ darba mērķis ir noskaidrot vai nodokļa palielināšana ietekmē alkoholisko dzērienu tirgu, uzņēmējus un iedzīvotājus. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi tika veikti sekojoši uzdevumi: 1. iepazīties ar pieejamo informāciju, izanalizēt un apkopot to; 2. veikt datu salīdzināšanu par pēdējiem 3 gadiem; 3. izstrādāt anketu un noskaidrot iedzīvotāju viedokli saistībā ar akcīzes nodokļa izmaiņām; 4. veikt uzņēmuma “X” peļņas vai zaudējumu aprēķina analīzi par pēdējiem 3 gadiem; 5. izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus. Darbs sastāv no 3 daļām, kur katrai daļai ir 2 apakšnodaļas. 1.daļā tiek veikta akcīzes nodokļa un alkoholisko dzērienu tirgus analīze, kurā tiek apskatīts gan akcīzes nodokļa regulējums alkoholam, gan ieņēmumi no alkohola. 2.daļā ir izpētīta akcīzes loma un iespaids uz alkohola tirgu apskatot Eiropas Savienības prasības un konkurētspēju ar kaimiņvalstīm. Savukārt 3.daļā ir veikta ietekmes izpēte gan uz tirgu, gan uzņēmumu “X”. Darbs sastāv no 50 lapaspusēm, kurās ir iekļautas 10 tabulas un 16 attēli. Darba izstrādes rezultātā tika secināts, ka akcīzes nodokļa palielināšana alkoholiskajiem dzērieniem visvairāk ietekmē uzņēmējus. Akcīzes nodoklim katru gadu palielinoties ienākumi valsts budžetā arī pieaug, kas liecina par to, ka uz doto brīdi negatīva ietekme uz tirgu nav novērojama. Arī iedzīvotāji ir atzinuši, ka neizjūt akcīzes nodokļa izmaiņas uz alkoholisko dzērienu cenām. Bet neskatoties uz to ir jāņem vēra kaimiņvalsts Igaunijas piemērs kur akcīzes nodokļa palielināšana tika uz laiku atcelta, jo zaudējumi valsts budžetam bija lielāki nekā paredzēts. Šāda situācija varētu drīz būt novērojama arī Latvijā, ja akcīzes nodoklis pēc 2020.gada tiks joprojām palielināts.
Atslēgas vārdi akcīzes nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā excise duty
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2019 13:36:35