Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Latvijas vēsturiskās ūdensdzirnavas mūsdienās
Nosaukums angļu valodā Historical Watermills of Latvia Today
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Jānis Krastiņš
Recenzents Doc. M. Liepa-Zemeša
Anotācija Vēsturiskās ūdensdzirnavas ir nozīmīga industriālā mantojuma daļa, kas atspoguļo konkrēta perioda tehnisko progresu. Mūsdienās vairums no šīm dzirnavām stāv neizmantotas, tādējādi, apkārtējās vides un cilvēku iedarbības rezultātā, zaudējot arhitektoniskās vērtības un kvalitātes. Šī zinātniskā darba priekšmets ir Latvijas vēsturiskās ūdensdzirnavas, kas atzītas par valsts vai vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļiem, un darba mērķis ir apzināt šo ūdensdzirnavu kultūrvēsturisko vērtību, vietu kultūras mantojumā, kā arī atjaunošanas iespējas un ierobežojumus. Darba pirmajā daļā veikta ūdensdzirnavu vēstures un uzbūves analīze, kā arī tiek analizēta vēsturisko objektu iekļaušana Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes reģistrā. Vides degradācija industriālajās teritorijās ir nopietna problēma visā Eiropā, tādēļ jau kopš divdesmitā gadsimta piecdesmitajiem gadiem tiek pievērsta pastiprināta uzmanība šo teritoriju sakārtošanai un attīstībai. Pēdējā desmitgadē arī Latvijā tam sāk pievērsties un tiek attīstīti dažādi projekti industriālā mantojuma atjaunošanai. Vēsturisko ūdensdzirnavu, kuras mūsdienās netiek aktīvi izmantotas, ietekme uz apkārtējo vidi un izmantošanas potenciāls tiek analizētas darba otrajā daļā. Darba trešajā daļā tiek apzināta mūsdienās aktīvi izmantoto ūdensdzirnavu funkcija Eiropas un Latvijas piemēru kontekstā, kā arī atjaunošanas nozīme sociālā un ekonomiskā aspektā. Tiek analizētas arī ūdensdzirnavu atjaunošanas arhitektoniskās īpatnības un arhitektūras pieminekļu nozīme kā apskates objektiem Latvijas kultūrtelpā. Darba apjoms ir 53 lpp, iekļaujot 62 attēlus, 87 informācijas avotus un pielikumu uz 90 lapaspusēm, kas satur divdesmit divu ūdensdzirnavu fotofiksāciju, datu tabulu par apskatītajām ūdensdzirnavām un socioloģisko aptauju ar rezultātu apkopojumu.
Atslēgas vārdi Ūdensdzirnavas, Industriālais mantojums, Arhitektūras pieminekļi, Degradētas teritorijas, Revitalizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Watermills, Industrial heritage, Architecture monuments, Brownfield site, Revitalization
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 08.12.2019 19:18:20