Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Risku vadības sistēmas pilnveide SIA "Evopipes"
Nosaukums angļu valodā Improvement of Risk Management System in SIA "Evopipes"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Mazais
Recenzents
Anotācija Ciema A. Risku vadības sistēmas pilnveide SIA “Evopipes”: Maģistra darbs / A. Ciema, J. Mazais. Rīga: RTU BALTECH studiju centrs, maģistra akadēmisko studiju programma “Ražošanas inženierzinības un vadība”, 2019, 85 lpp. Maģistra darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 85 lpp., tajā iekļauti 32 attēls, 10 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 44 avoti angļu un 12 avoti latviešu valodā. Darba mērķis ir izpētīt risku vadības sistēmu SIA “Evopipes”, lai izstrādātu priekšlikumus risku vadības sistēmas pilnveidei un tādējādi samazinātu ienākošo klientu sūdzību skaitu par produktu kvalitāti. Pirmajā darba daļā ir veikta teorētiska analīze par risku vadības struktūru un nozīmi organizācijā un veikta izpēte par risku novērtēšanas instrumentiem un pētījuma metodēm darba mērķa sasniegšanai. Otrajā darba daļā ir parādīta pētījuma gaita, kurā tika pētīta esošās risku un neatbilstību vadības sistēmas plastmasas cauruļu ražošanas uzņēmumā, lai atrastu problēmas cēloņus un pilnveides iespējas, izmantojot kvalitātes instrumentus. Trešajā darba daļā tiek piedāvāts problēmas risinājums risku vadības sistēmas pilnveidei, kurš ir pamatots ar ekonomisko pamatojumu, balstīts uz iegūtajiem rezultātiem izpētes procesā. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: apzināties un vadīt savus iespējamos riskus ir labs uzņēmējdarbības piemērs, kas pasargā uzņēmumu no reputācijas un finanšu zaudējumiem, kā arī risku vadība ir cieši saistīta ar neatbilstību vadību, kura, savukārt, rezultējas klientu apmierinātībā. Tāpēc uzņēmuma vadībai ir jāskaidro departamentu vadītājiem risku vadības nozīme un ieguvums procesu uzlabošanai, un apmācīt viņus izmantot risku novērtējumā iegūtos rezultātus ikdienas darbā. Kā arī, risinot klientu sūdzības un produktu neatbilstības problēmas, tās būtu jāapvieno ar risku novērtēšanu un risku mazināšanas plānu.
Atslēgas vārdi Risku vadība, Neatbilstību vadība, FMEA metode
Atslēgas vārdi angļu valodā Risk management, Non-conformance management, FMEA, Key Risk Indicators
Valoda eng
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2019 11:57:37