Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Drošības inženierija
Nosaukums Ergonomisko risku novērtējums un to mazināšanas pasākumi metālapstrādes uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Ergonomic Risk Assessment and its Reduction Measures in a Metalworking Company
Autors Kristīne Rubene
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Inese Vilcāne
Recenzents Inese Kamergrauze, arodslimību ārste
Anotācija Bakalaura darba autore: Kristīne Rubene. Bakalaura darba vadītāja: Mg. DA Inese Vilcāne. Bakalaura darba nosaukums: “Ergonomisko risku novērtējums un to mazināšanas pasākumi metālapstrādes uzņēmumā”. Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darbs sastāv no 80 lpp. Tas satur 19 attēlus, 28 tabulas un 3 aprēķina formulas. Bakalaura darbā aplūkotie jautājumi un uzdevumi: Darba teorētiskajā daļā skaidrots ergonomikas jēdziens un ergonomiskie darba vides faktori, to izraisošajām arodslimībām un risku novērtēšanas metodēm, kā arī aprakstīts uzņēmumā izmantotais ergonomisko risku novērtēšanas rīks. Analītiskajā daļā analizēts uzņēmums un tā darba aizsardzības sistēma. Detalizētāk tiek pētīts ražošanas iecirknis “Metinātava”, apskatot tā tehnoloģiskos procesus, metināšanas veidus, darba vides riska faktorus un individuālos un kolektīvos aizsardzības līdzekļus. Praktiskajā daļā veikta ražošanas iecirkņa “Metinātava” darbinieku anketēšanas rezultātu analīze, konstatējot darba vietas ar vislielāko ergonomisko slodzi. Pamatojoties uz iegūtajiem datiem, izvēlētas trīs darba vietas, kurās veikta papildus darba operāciju novērošana, detalizēts ergonomisko risku novērtējums, konstatējot darbinieku neergonomiskākās darba kustības un pozas. Bakalaura darba rezultāti: uzņēmuma ražošanas iecirknī “Metinātava” veikts slodzes ergonomikas darba vides riska novērtējums, tas ietver darbinieku anketēšanu, pēc kuras iegūtajiem datiem tika konstatētas apgrūtinošākās darba vietas, kurām papildus tika veikta padziļināta analīze. Izstrādātas rekomendācijas novērtēto darba vietu ergonomisko risku samazināšanai. Bakalaura darbā izmantotie informācijas avoti: Darba izstrādei tika izmantoti Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanas akti, zinātniskā un teorētiskās literatūra, informatīvie materiāli un interneta resursi par nozari. Darbinieku anketēšanai izmantota autores izstrādāta aptaujas anketa un padziļinātai ergonomisko risku novērtēšanai - Stokholmas Karaliskajā Tehnoloģiju institūtā izstrādātais ergonomisko risku novērtēšanas rīks “RAMP”. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā. Rubene K. “Ergonomisko risku novērtējums un to mazināšanas pasākumi metālapstrādes uzņēmumā”: Bakalaura darbs/ Zinātn. vadītājs Mg.DA Vilcāne I. – Rīga: RTU, 2019. – 80 lpp.
Atslēgas vārdi Ergonomika; drošība un veselība darbā; RAMP
Atslēgas vārdi angļu valodā Ergonomics; Occupational safety and health; RAMP
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2019 12:44:29