Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Ekonomisko ciklu ietekmes uz nekustamā īpašuma tirgu novērtējums
Nosaukums angļu valodā Assessment of the Impact of Economic Cycles on Real Estate Market
Autors Anete Kirilova
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Sandra Jansone
Recenzents Pr.doc.U.Kamols
Anotācija Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Ekonomisko ciklu ietekmes uz nekustamā īpašuma tirgu novērtējums”. Šī tēma ir aktuāla, jo šobrīd Latvijas ekonomika atrodas attīstības kāpumā fāzē, kas ir cieši saistīta ar nekustamā īpašuma tirgus attīstību. Ņemot vērā ekonomikas un nekustamā īpašuma tirgus attīstības cikliskumu, ar laiku ir gaidāma ekonomisko ciklu fāžu maiņa, tāpēc ir aktuāli noskaidrot, kādas varētu būt nekustamā īpašuma tirgus iespējamās attīstības tendences nākotnē, balstoties uz praktiskajā daļā veikto datu analīzi. Darba mērķis ir analizēt nekustamā īpašuma tirgus attīstības ietekmējošos faktorus ekonomiskās aktivitātes cikla kāpuma fāzēs laika posmā no 2003. līdz 2007. un no 2013. līdz 2017. gadam, prognozējot nekustamā īpašuma tirgus iespējamās attīstības tendences nākotnē. Lai sasniegu izvirzīto mērķi, tika izvirzīti uzdevumi noskaidrot ekonomiskās attīstības un nekustamā īpašuma tirgus attīstības ciklu vēsturisko attīstību un to klasifikāciju, apzināt ekonomisko ciklu ietekmējošo faktoru iespaidu uz valsts ekonomiskajiem procesiem un nekustamā īpašuma tirgu, noskaidrot Latvijas nekustamo īpašumu uzņēmumu ekspertu viedokļus par nekustamā īpašuma tirgus ietekmējošajiem faktoriem un to iespaidu uz nekustamā īpašuma tirgu, kā arī apkopot un analizēt iegūtos datus un izstrādāt secinājumus. Darbā izvirzītā hipotēze – ekonomiskās attīstības ietekmējošo faktoru lēnāka pieauguma tempa rezultātā Latvijas nekustamā īpašuma tirgū gaidāma palēnināta izaugsme. Darba ietvaros tika veikta literatūras analīze, noskaidrojot ekonomisko ciklu un nekustamā īpašuma tirgus raksturojošos rādītājus un to savstarpējo mijiedarbību. Praktiskajā daļā analizēti, pēc autores domām, svarīgākie nekustamā īpašuma tirgus ietekmējošie faktori, noskaidrots nekustamo īpašumu uzņēmumu pārstāvju viedoklis, kā arī izstrādāti secinājumi un priekšlikumi nekustamā īpašuma tirgus attīstības novērtēšanas uzlabošanai. Darba gaitā, pētot divu ekonomisko ciklu augšupejas periodus, darba autore secina, ka banku kreditēšanas politika ir piesardzīgāka un iedzīvotāji ir apdomīgāki darbojoties nekustamā īpašuma tirgū. Līdz ar to ekonomiskā cikla kāpums ir pakāpenisks, un brīdī, kad ekonomiskais cikls likumsakarīgi ieies lejupslīdes fāzē, tā nebūs tik krasa kā pirmajā periodā. Bakalaura darba struktūra: 64 lappuses, 15 attēli, 1 formula, 1 tabula, 67 literatūras avoti, 1 pielikums. Atslēgas vārdi: nekustamā īpašuma tirgus; ekonomiskais cikls; tirgus attīstība; ietekmējošie faktori.
Atslēgas vārdi nekustamā īpašuma tirgus; ekonomiskais cikls; tirgus attīstība; ietekmējošie faktori
Atslēgas vārdi angļu valodā real estate market; economic cycle; market development; affecting factors
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2019 18:56:43