Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Datu ievades formu izkārtojuma uzlabošana atkarībā no datu kvalitātes
Nosaukums angļu valodā Improving the Layout of Data Entry Forms Depending on Data Quality
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Jānis Grabis
Recenzents Mg. sc. ing. Liene Ludborža
Anotācija Mūsdienās, tiek plaši pielietotas dažādas čeku digitalizēšanas sistēmas. Dažreiz šīs sistēmas, dažādu faktoru ietekmē, nespēj akurāti nolasīt vajadzīgos atribūtus, un cilvēkam nākas manuāli labot šos datus sistēmā, tomēr arī cilvēka ievadītie dati ne vienmēr ir precīzi, tādejādi sistēmā nonāk nepatiesi dati. Bakalaura darba mērķis ir samazināt datu ievades kļūdu apjomu, pielāgojot datu ievadformas izkārtojumu tīmekļa vietnē. Darba mērķa sasniegšanai teorētiskajā daļā tiek apskatītas dažādas tīmekļa vietņu analīzes metodes, mērķa datu uzkrāšanai, kā arī dažādas aprakstošās statistikas metodes, iegūto datu pilnvērtīgai analīzei. Balstoties uz iegūtajām teorētiskajām zināšanām, darba praktiskajā daļā tiek papildināta 2018.gada rudens semestrī priekšmeta „Projektēšanas laboratorija” ietvaros izstrādātā sistēma „Čeku digitalizācija,” un sekojoši tā tiek izmantota pētījumā, kur katrai 15 cilvēku izlasei tiek piedāvāts savādāks ievadlauku izkārtojuma veids. Apkopojot un analizējot lietotāju ievades kļūdas un ievadformas aizpildes laiku tiek izdarīti secinājumi par to, kurš no ievadlauku izkārtojuma veidiem šajā sistēmā bijis visefektīvākais, vai pastāv sakarība starp ievadlauku kļūdas koeficientu un formas aizpildes laiku, un vai pastāv statistiska sakarība starp ievadformas veidu un kļūdas koeficientu. Darba apjoms - 75 lpp., 16 tabulas, 38 attēli un 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi čeku digitalizācija, tīmekļa vietņu analīze, aprakstošas statistikas metodes, kļūdas koeficients, formas aizpildes laiks
Atslēgas vārdi angļu valodā digitalisation of checks, website analysis, descriptive statistical methods, error rate, form filling time
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2019 14:46:10