Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Medicīnas inženierija un fizika
Nosaukums Portatīva datu iegūšanas sistēma plantāra spiediena sadalījuma noteikšanai
Nosaukums angļu valodā Portable data acquisition system for determining plantar pressure distribution
Autors Aleksandrs Sergijenko
Struktūrvienība 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts
Darba vadītājs Aleksejs Kataševs
Recenzents Marina Romanova, Dr. inž., vad. pētnieks, marina.romanova@rtu.lv
Anotācija Inženierprojekta mērķis ir izstrādāt portatīvu datu iegūšanas sistēmu, plantāra spiediena sadalījuma noteikšanai, izmantojot elektrovadoša tekstila materiālu ar blīvumu 64 cilpas uz 1cm2 . Darba uzdevums ir izveidot portatīvu sistēmu, no datu reģistrēšanas ierīces un elektrovadoša tekstila materiāla sensora. Portatīvai datu reģistrēšanas ierīcei jāvāc dati no elektrovadošā tekstila materiāla pieslēgta pie tās, izmantojot metodi, kas tika izstrādāts bakalaura darbā “Īpatnējas pretestības sadalījuma noteikšana elektrovadošām tekstila materiālam atkarība no noslogošanas”. Darbs sastāv no paskaidrojošā raksta un grafiskās daļas. Paskaidrojošais raksts sastāv no: ievada, literatūras apskata, koncepcijas, prasību un tehniskā uzdevuma definēšanas, variantu salīdzināšanas, principiālās shēmas izstrādes, inženieraprēķiniem, darbības algoritma apraksta, detaļas izgatavošanas tehnoloģiskā procesa, izmaksu aprēķiniem, un darba, civila un vides aizsardzības pasākumiem, strādājot ar datu iegūšanas sistēmu plantāra spiediena sadalījuma noteikšanai. Grafiskā daļa sastāv no variantu salīdzinājuma, principiālās shēmas, darbības algoritma, kopskata, kopsalikuma un detaļu rasējumiem, detaļas izgatavošanas tehnoloģiska procesa attēlojuma un izgatavošanas un testēšanas telpa plānojuma. Darbs ir rakstīts latviešu valoda un satur 10 tabulas un 25 attēlus. 5 A1 formāta rasējumus un 4 A2 formāta rasējumus. Ir pievienotas 3 A4 formāta lapas ar specifikāciju. Darba apjoms ir 68 lappuses un tā izstrādei tika izmantoti 35 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Plantārais, spiediens, dati, iegūšanas sistema, elektrovadošais tekstils
Atslēgas vārdi angļu valodā Plantar, pressure, data, acquisition system, electroconductive textile
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2019 11:16:55