Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Atbilstošie zināšanu veidi VSM tekstu tulkošanā
Nosaukums angļu valodā Types of Knowledge Relevant in LSP Text Translation
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Inese Kočote
Recenzents Tatjana Smirnova, Dr.philol., docente
Anotācija Bakalaura darbu ar nosaukumu “Atbilstošie zināšanu veidi VSM tekstu tulkošanā” ir izstrādājusi 4. kursa studente Elīna Dacjuka Profesionālo bakalaura studiju programmā „Tehniskā tulkošana”. Autore apraksta pamata zināšanu aktualitāti valodniecībā un to nepieciešamību tulkošanas procesā. Darba tēma tiek apskatīta no dažādiem aspektiem, kas liecina, ka pamata zināšanām ir svarīga nozīme tulkošanas procesā. Autore paskaidro veikto analīzi ar piemēriem no avota un mērķa teksta. Bakalaura darbs sastāv no trīs galvenajām daļām. Pirmajā daļā tiek aplūkotas teorētiskās pieejas attiecībā uz pamata zināšanu nozīmi tulkošanas procesā. Otrajā daļā sniegta avota un mērķa tekstu analīze un trešajā daļā parādīta tulkošanas praktiskā piemērošana inženierzinātņu jomā. Bakalaura darba ietvaros ir tulkots un analizēts Harija G.Poulusa avota teksts “Tall Building Foundation Design”, kur īpaši tika apskatītā 6. un 7. nodaļa. Papildus bakalaura darbā ir iekļauti secinājumi, bibliogrāfija un pielikumi, kas ietver terminus un akronīmus. Bakalaura darba kopējais apjoms ir 105 lapas. Bibliogrāfija sastāv no 10 grāmatām un rakstiem, kā arī 4 drukātām vārdnīcām un 15 tiešsaistē pieejamām vārdnīcām.
Atslēgas vārdi Pamata zināšanas, tulkošanas metodes, kompetence, VSM, valodniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā Background knowledge, translation methods, competence, LSP, linguistics
Valoda eng
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2019 22:22:42