Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Automašīnu tirdzniecības un servisa uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Performance Improvement of a Car sales and service company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Uldis Kamols
Recenzents Docente, Dr.oec. Ieva Andersone
Anotācija Anotācija Bakalaura darba autors: Sintija Zvirbule Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: RTU IEVF TAPPEK docents U.Kamols Bakalaura darba temats: Automašīnu tirdzniecības un servisa uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp., tajā iekļauti 10 attēli, 39 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 48 avoti latviešu valodā, 2 avoti angļu valodā, darbam pievienots 1 pielikums. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Izveidots uzņēmuma un tā nozares raksturojums, apskatīta elektrouzpildes nozare, nākotnes prognozes. Veikta uzņēmuma finanšu darbības analīze. Izstrādāti risinājumi noteiktajām problēmām – izstrādāts cilvēkresursu piesaistes plāns, kā arī apskatīti divi darba autores priekšlikumi elektrouzlādes staciju ieviešanā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Zvirbule, S., Kamols, U. (2019). Automašīnu tirdzniecības un servisa uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 62 lpp
Atslēgas vārdi Automašīnu tirdzniecība; servisa uzņēmums; elektrouzpildes stacijas; cilvēkresursi
Atslēgas vārdi angļu valodā Car sales; service company; electricity stations; human resources
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 10.12.2019 10:47:32