Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums Rīgas mikrorajona iekšpagalmu autostāvvietu attīstības iespējas
Nosaukums angļu valodā Possibilities for the Development of Parking Facilities in Residential Area in Riga
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Inesa Bušovska
Recenzents Mg.oec. U. Kamols
Anotācija Bakalaura darbā „Rīgas mikrorajona iekšpagalmu autostāvvietu attīstības iespējas” ir aprakstītas autonovietņu paplašināšanas iespējas Rīgas mikrorajonos. Autore izpētīja situāciju ar autonovietņu trūkumu Vecmīlgrāvī, piedāvāja iespējamo risinājumu un veica vienas no automobiļu novietnes labiekārtošanas aprēķinus. Darba mērķis: izpētīt automašīnu novietošanas iespējas Rīgas mikrorajonu dzīvojamo māju pagalmos, kā rezultātā sniegt pamatotus secinājumus un priekšlikumus. Mērķa sasniegšanai darba autore izvirza sekojošus uzdevumus: 1) Izpētīt problēmas būtību; 2) Izpētīt Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un Ceļu satiksmes noteikumus; 3) Izpētīt rakstus par autostāvvietu standartiem pasaulē un ar tiem saistītiem likumiem; 4) Izpētīt un analizēt mūsdienīgās automobiļu stāvvietas; 5) Rīkot interviju ar Rīgas Domes pārstāvi; 6) Izveidot autostāvvietu problēmas iespējamās atrisināšanas projektu, ņemot par piemēru vienu no Rīgas pilsētas dzīvojamiem mikrorajoniem; 7) Pamatojoties uz iegūtiem datiem, izstrādāt secinājumus un priekšlikumus situācijas izlabošanai. Bakalaura darbs ir veidots no trim nodaļām, pirmajā nodaļā ir aprakstīta problēmas būtība, galvenie likumi un noteikumi, kas ir saistīti ar autostāvvietas un autonovietnes aprīkojumu. Otrajā nodaļā ir izpētīti iespējamie problēmas risinājuma paņēmieni un minēti piemēri. Trešajā nodaļā ir analizētas autostāvvietas dzīvojamo daudzstāvu māju pagalmos. Par pētāmo mikrorajonu bija izvēlēts Vecmīlgrāvis. Tāpat arī bija piedāvāts iespējamais risinājums. Bakalaura darba noslēgumā autore izdara secinājumus un sniedz priekšlikumus saistībā ar izveidojušos situāciju brīvo autostāvvietu deficīta dēļ daudzstāvu māju pagalmos. Darba apjoms ir 56 lappuses, tas satur 5 tabulas, 23 attēlus un 2 pielikumus. Darba izstrādes procesā izmantoti 5 zinātniskās literatūras resursi un 27 interneta resursi.
Atslēgas vārdi Autostāvvietas veidi, mašīnas skaits, autostāvvietas organizēšana, autostāvvietu problēmām risināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Car parking types, car count, organization of a car parking, solutions for car parking problems
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2019 15:46:12