Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Informācijas komunikācijas tehnoloģiju pilnveide tautsaimniecības attīstībai
Nosaukums angļu valodā Development of Information and Communication Technologies for Economic Growth
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Tatjana Tambovceva
Recenzents Asoc.prof. I.Judrupa
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Informācijas komunikācijas tehnoloģiju pilnveide tautsaimniecības attīstībai”. Maģistra darbs ir veltīts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarei un iekšzemes kopproduktam pa visām nozarēm. Bija izvēlēts dotais virziens, tāpēc kā bija interese vai informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozare strauji attīstoties un dziļāk ieejot patērētāju dzīves var ietekmēt Latvijas ekonomikas izaugsmi vai nē. Darba gaitā tika analizēti dotie divi radītāji, lai izprastu vai informācijas un komunikācijas tehnoloģijas var ietekmēt iekšzemes kopproduktu, un attiecību starp šiem diviem radītājiem. Pētījuma dati tiek ņemti par desmit gadiem par periodu no 2008. gada līdz 2017. gadam. Darbs sastāv no ievada, teorētiskas daļas, analītiskas daļas, zinātniski praktiskas daļas un autores secinājumiem un priekšlikumiem. Pētījuma teorētiskajā daļā ir aprakstīta starptautiskā tirdzniecība un attiecības – globalizācija, elektroniskā komercija un tirdzniecība, iekšzemes kopprodukts, pieprasījums un piedāvājums un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Analītiskajā daļā ir analizēts iekšzemes kopprodukts un tā sastāvdaļas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares radītāji, gan arī elektroniskā komercija un interneta izmantošana gan darba vietā gan mājsaimniecībās. Zinātniski praktiskās daļas pirmajā daļā bija veikti aprēķini - informācijas un komunikācijas tehnoloģijas radītāji attiecība pret iekšzemes kopprodukta radītājiem. Zinātniski praktiskās daļas otrajā daļā ir veikta prognoze, ka aprēķinātie radītāji mainīsies turpmāko desmit gadu laikā no 2018. gada līdz 2027. gadam. Darbu apjoms ir 91 lapa, 16 tabulas, 47 attēli un 3 formulas.
Atslēgas vārdi Informācijas komunikācijas tehnoloģijas, tautsaimniecība, ekonomika, iekšzemes kopprodukts, mājsaimniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā Information and Communication Technologies, economics, gross domestic product, household
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2019 09:32:20