Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Preču atlikumu samazināšanas iespējas vairumtirdzniecības uzņēmumos Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Opportunity to Minimize the Surplus Inventory in Wholesale Companies in Latvia"
Autors Arvīds Dovidens
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Kristīne Gorbunova, docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darba autors: Arvīds Dovidens Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr.oec. Rita Greitāne Bakalaura darba temats: Preču atlikumu samazināšanas iespējas vairumtirdzniecības uzņēmumos Latvijā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 20 attēli, 33 tabulas, 9 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti:13 avoti latviešu,12 angļu un 4 krievu valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt priekšlikumus preču atlikumu samazināšanai vairumtirdzniecības uzņēmumos Latvijā. Diplomprojektā tiek pētīti dati par vairumtirdzniecības uzņēmumu SIA “Do it”, kā arī tiek izstrādāti priekšlikumi, kas palīdzes uzņēmumam kontrolēt preču plūsmu un samazināt risku neprognozētam izmaksām. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Dovidens, A., Greitāne, R. (2019). Preču atlikumu samazināšanas iespējas vairumtirdzniecības uzņēmumos Latvijā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 65 lpp.
Atslēgas vārdi atlikumu samazināšanas iespējas vairumtirdzniecības uzņēmumos
Atslēgas vārdi angļu valodā opportunity to minimize the surplus inventory in wholesale companies
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2019 12:46:22