Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Latvijas būvnormatīvu ugunsdrošības prasību pilnveidošana evakuācijas nodrošināšanai cilvēkiem ar kustību traucējumiem, atkarībā no būves lietošanas veida un ugunsdrošības parametriem
Nosaukums angļu valodā Improvement of Fire Safety Requirements of Latvian Construction Standards for Evacuation for People with Reduced Mobility, Depending on the Type of Use and Fire Safety Parameters
Autors Artūrs Baumanis
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Māris Ziemelis
Recenzents Igors Ponomarjovs, Mg.sc.ing.
Anotācija Darbu izstrādāja darba un civilās aizsardzības institūta, ugunsdrošības un civilās aizsardzības katedras pilna laika klātienes students Artūrs Baumanis. Darba nosaukums - Latvijas būvnormatīvu ugunsdrošības prasību pilnveidošana evakuācijas nodrošināšanā cilvēkiem ar kustību traucējumiem, atkarībā no būves lietošanas veida un ugunsdrošības parametriem Studiju programma - ugunsdrošības un civilās aizsardzība Darba zinātniskais vadītājs – inženierzinātņu doktors, docents Māris Ziemelis. Diplomprojektā tika pētīti risinājumi evakuācijas nodrošināšanā cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Darba mērķis – izstrādāt ieteikumus Latvijas būvnormatīvu ugunsdrošības prasību pilnveidošana evakuācijas nodrošināšanā cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Darba uzdevumi: 1. Veikt Latvijas būvniecību regulējošu normatīvo aktu analīzi par evakuācijas nodrošināšanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem; 2. Izpētīt ārvalstu pieredzi evakuācijas nodrošināšanā cilvēkiem ar kustību traucējumiem; 3. Sadarbībā ar Latvijas invalīdu biedrībām apzināt galvenās problēmas evakuācijas nodrošināšanā cilvēkiem ar kustību traucējumiem; 4. Rast risinājumu problēmām, kas apgrūtina evakuācijas nodrošināšanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Darbs sastāv no trim daļām, tā pirmajā daļā tika veikta ugunsgrēku un evakuēto cilvēku statistikas analīze, Latvijas būvnormatīvu un Apvienotās karalistes būvniecības regulas analīze. Otrajā daļa ir teorētiskā daļa, kurā izklāstīts teorētisks konstatēto problēmu risinājums un izstrādāts evakuācijas ceļu pārbaudes modelis. Trešā daļa ir praktiskā daļa, kurā ir veikta praktiska evakuācijas ceļu pārbaude balstoties uz otrajā daļā izstrādātās evakuācijas ceļu pārbaudes modeļa. Darbs kopumā izklāstīts 58 lappusēs, tajā iekļautas 2 tabulas un 26 attēli. Darbā izmantoti 19 literatūras avoti un pievienoti 1 pielikums
Atslēgas vārdi ugunsdrošība, evakuācija, vides pieejamība, kustību traucējumi
Atslēgas vārdi angļu valodā fire safety, evacuation, accessibility, movement disorders
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 17.01.2019 19:25:52