Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Kopdarbnīcu telpiskās kvalitātes daudzveidība
Nosaukums angļu valodā The Diversity of Spatial Quality in Co- working Spaces
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Sandra Treija
Recenzents Prakt.doc. A.Lapiņš
Anotācija Ar katru gadu arvien vairāk pieaug pašnodarbināto skaits Latvijā un pasaulē, kā arī ar tehnoloģiju attīstību tiek radītas jaunas profesijas, kuru darba vide nav ierastais birojs. Šodienas biroju darba videi ir jāatbilst 21. gadsimta vajadzībām un vadošajām profesijām: tīmekļu veidotāji, lietotņu ražotāji, datu zinātnieki u. c. Atšķirībā no iepriekšējām darba ņēmēju paaudzēm, mūsdienu darbinieki vēlas elastīgas telpas, kas veicina domāšanu un palīdz pildīt darba uzdevumus. Sākot ar 2005. gadu kopdarbnīcu kustība ir radījusi lielisku alternatīvu darba vidi. Šādu darba vietu dala dažāda veida cilvēki – uzņēmēji, mākslinieki, studenti, pētnieki u. c. Kopdarbnīcas lietotāji var savstarpēji mijiedarboties, palīdzot citiem ar savām zināšanām un talantu, uzlabojot idejas vai projekta rezultātu. Kopdarbnīcas vide balstīta uz svarīgām vērtībām: līdzdalība, dalīšanās un atvērtība. Bakalaura darba galvenais uzdevums ir daudzveidīgu vajadzību ievērtēšana, veidojot kvalitatīvas kopdarbnīcas darba vides apstākļus. Lai to noteiktu bakalaura darba 1. nodaļā tiek veikta dažādu biroju darba vides veidu salīdzināšana, apskatītas alternatīvās darba vides tendences. 2. nodaļā tiek pētīta kopdarbnīcu kustības attīstību pasaulē un to dažādību, tiek izvirzītas kopdarbnīcu priekšrocības attiecībā pret citām darba vidēm. 3. nodaļas apkopota 3 Rīgas kopdarbnīcu apsekošana, to pārstāvju interviju, esošo un potenciālo lietotāju aptauju novērtējums. Tiek pētītas kopdarbnīcu tendences Latvijā un iespējamo kopdarbnīcu attīstību. Galvenie pētījuma rezultāti ir: 1) pasaulē tāpat arī Rīgā ir tendence pēdējos gados arvien vairāk veidot kopdarbnīcas, veidojot tās gan lielākas, gan arī jaunās ēkās ne tikai esošās, 2) lai nodrošinātu dažādu profesiju un cilvēku vajadzības, tiek veidotas dažādu tipa kopdarbnīcas, 3) kopdarbnīcu darba vide ir daudz produktīvāka, komfortablāka un sociāli atvērtāka nekā darba vide birojā vai mājās.
Atslēgas vārdi kopdarbnīcas, alternatīva darba vide, komforta zona, socializēšanās
Atslēgas vārdi angļu valodā co-working, alternative work space, comfort zone, socialization
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2019 23:42:39