Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Strūves ģeodēziskā loka vizuālā realitāte"
Nosaukums angļu valodā "The visual reality of Struve geodetic arc"
Autors Dita Anančonoka
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Māris Kaļinka
Recenzents Marita Cekule
Anotācija Maģistra darba ar inženierprojektu “Strūves ģeodēziska loka vizualā realitāte” mērķis ir apkopot un analizēt pieejamo kartogrāfisko materiālu Strūves ģeodēziskajam lokam, izmantojot ArcGIS Pro un ArcGIS Online rīkus. ArcGIS Online platformā izveidot lietotājprogrammu, kurā tiks publicēts vēsturiskais un mūsdienu pieejamais kartogrāfiskais materiāls, izstrādāta shēma kā būs iespējams papildināt jau esošo kartogrāfiskā materiāla krājumus Strūves ģeodēziskajam lokam Latvijas teritorijā. Izvirzītā mērķa sasniegšanai bija nepieciešams apkopot pieejamos vēsturiskos kartogrāfiskos materiālus un tos digitalizēt ArcGIS Pro vidē. Mūsdienu kartogrāfiskais materiāls tika sagatavots atbilstoši pētāmās teritorijas novietojumam. Darba ievaros tika izstrādātas lietoajprogrammas Strūves ģeodēziskā loka izpētei, lauka apsekošanas materiālu apkopošanai, izveidota kartogrāfisko materiālu digitālās versijas kartotēka. Lai precīzāk attēlotu Strūves ģeodēziskā loka vizuālo realitāti, tika izveidoti 3D modeļi Jēkabpils un Krustpils teritorijai, kā arī kopējai lauka teritorijai. Autore veikusi darba gaitas dokumentāciju Krustpils pils 3D modeļa izveidei, kas izveidots ar bezpilota lidaparāta (drona) palīdzību. Darbs papildināts ar dažādām shēmām par to, kā citi lietotāji varēs papildināt izveidoto kartogrāfiskā materiāla kartotēku. Darba teorijas daļā apkopota informācija par Strūves ģeodēziskā loka vēsturi, triangulācijas darbu mērījumiem, triangulācijas torņu (signālu) izmantošanu, Latvijas teritorijā esošo Strūves ģeodēziskā punktiem, ESRI kompānijas izstrādātajam programmām, vairāk aplūkojot ArcGIS Pro un ArcGIS Online.
Atslēgas vārdi Strūves ģeodēziskais loks, lietojumprogrammas, kartogrāfiskais materiāls, shēmas, ArcGIS Pro, ArcGIS Online, 3D
Atslēgas vārdi angļu valodā Struve geodetic arc, application, cartographic material, schemas, ArcGIS Pro, ArcGIS Online, 3D
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2019 20:07:52