Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Aizvietotu 6-(1H-1,2,3-triazol-4-il)-9H-purīnu sintēze
Nosaukums angļu valodā Synthesis of substituted 6-(1H-1,2,3-triazol-4-yl)-9H-purines
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Irina Novosjolova
Recenzents Inese Mieriņa
Anotācija Bakalaura darba literatūras apskatā ir apkopota informācija par organisko azīdu sintēžu dažādību un par C-C saites metālu katalizētajām sametināšanās reakcijām purīna atvasinājumos. Literatūras apskats balstīts uz zinātniskajiem rakstiem laika periodā no 1934. gada līdz 2019. gadam. Izmantota informācija iegūta no tādām datubāzēm kā SciFinder, ScienceDirect, SCOPUS un Wiley Online Library. Bakalaura darba eksperimentālā daļa veltīta 6-(1H-1,2,3-triazol-4-il)-9H-purīnu atvasinājumu sintēzei, izmantojot Micunobu, Sonogaširas, azīda-alkīna dipolārās ciklopievienošanās un SNAr reakciju sekvenci. Sonogaširas reakcijā iegūti 6-alkinil- vai 2,6-bis(alkinil)purīna atvasinājumi, kuri izmantoti turpmākai CuAAC reakcijai ar alkil-/arilazīdiem. Tālāk iegūtie 2-hlor-6-(1H-1,2,3-triazol-4-il)-9H-purīna atvasinājumi izmantoti SNAr reakcijās ar piperidīnu, veidojot fluorescentus savienojumus, kuriem pētītās fotofizikālās īpašības. Iegūti pavisam 13 jauni savienojumi, kuri pierādīti ar KMR, IS un AIMS. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 70 lapas. Darbs satur 32 shēmas, 3 attēlus un 5 tabulas, tajā izmantoti 45 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi AZĪDA-ALKĪNA CIKLOPIEVIENOŠANĀS, FLUORESCENTIE PURĪNI, SONOGAŠIRAS REAKCIJA, TRIAZOLILPURĪNA ATVASINĀJUMI
Atslēgas vārdi angļu valodā AZIDE-ALKYNE CYCLOADDITION, FLUORESCENT PURINES, SONOGASHIRA REACTION, TRIAZOLYLPURINE DERIVATIVES
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2019 15:19:09