Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Metodoloģija izmantojot robotikas procesu automatizāciju banku sistēmu datu apstrādei
Nosaukums angļu valodā Methodology of Using Robotic Process Automation in Bank System Data Processing
Autors Ziming Wang
Struktūrvienība 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Aleksejs Jurenoks
Recenzents Tatjana Rikure
Anotācija Maģistra darbs "Metodoloģija izmantojot robotikas procesu automatizāciju banku sistēmu datu apstrādei" vispusīgi apraksta bankās izmantotās datu apstrādes un drošības identifikācijas metodes un veic šo tradicionālā bankas vidē izmantoto metodoloģiju priekšrocību un trūkumu analīzi. analizē priekšrocības un trūkumus. Darba autors piedāvā jaunu metodoloģiju balstoties uz padziļinātu tradicionālo metodoloģiju analīzi. Šī jaunā metodoloģija sevī apvieno populārākos robotiskās procesu automatizācijas risinājumus un biotehnoloģijas drošības sistēmās. Šī jaunā metodoloģija, kas aprakstīta darbā, var palīdzēt bankām aizstāt novecojušās tradicionālās metodoloģijas. Datu apstrādes laiks ir ievērojami samazināts, datu aptrādes precizitāte ir ievērojami uzlabota un sniegtā kontrole pārpersonāla izaugsmi samazina darba izmaksas. Tiek uzlabots arī drošibas identifikācijas procesi un personāla atpazīšanas kvalitāte tiek paaugstināta. Darba mēŗķis ir piedāvāt autentifikācijas metodoloģiju ko varētu izmantot, lai eksistējošās banku datu apstrādes sistēmas papildinātu ar robotikas procesu automatizācijas (RPA) tehnoloģijām. Mērķis tiek sasniegts, izmantotojot RPA (robotisko procesu automatizācija) programmatūru datu apstrādes un drošības identifikācijas sistēmu apvienošanai lai optimizētu sistēmas integritāti. Maģistra darbs sastāv no 71 lapām un 44 atsaucēm.
Atslēgas vārdi ROBOTIKAS PROCESU AUTOMATIZĀCIJAS RĪKI (RPA), PROGRAMMATŪRAS ROBOTIKA, DATU APSTRĀDE BANKU SISTĒMĀS.
Atslēgas vārdi angļu valodā ROBOTIC PROCESS AUTOMATION TOOLS(RPA), SOFTWARE ROBOTIC, DATA PROCESS IN BANK SYSTEMS.
Valoda eng
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2019 13:53:35