Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Biodegradējoši polibutilēna sukcināta – nanofibrilētās celulozes un grafēna nanodaļiņu saturoši kompozīti un nanošķiedras
Nosaukums angļu valodā Biodegradable poly(butylene succinate) – nanofibrillated cellulose and graphene nanoplatelet composite blends and nanofibers
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Sergejs Gaidukovs
Recenzents Pāvels Onufrijevs
Anotācija Maģistra darbā ir apskatīta vispārēja informācija par bioplastmasām, polibutilēna sukcinātu un elektrovērpšanas procesu. Literatūras apskatā ir apkopota informācija par laika periodu 1999 – 2019. gads, izmantojot datu bāzes ScienceDirect, Wiley, ACS Publications, Springer, NCBI u.c., kā arī internetā atrodamos rakstus. Darba gaitā pēc divām dažādām metodēm ir izgatavoti 16 dažādi grafēna nanoplākšņu un modificētu celulozes nanošķiedru saturoši dažāda sastāva polibutilēna sukcināta kompozīti un ir pētītas to termomehāniskās, dielektriskās, termiskās, kvalitatīvās, un biodegradēšanas īpašības. Papildus izgatavoti 7 dažāda sastāva nanošķiedru kompozīti un ir pētītas to morfoloģiskās īpašības. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 113 lpp. Darbs satur 15 attēlus, 7 tabulas, 5 formulas, 43 pielikumus un tajā izmantoti 77 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi bioplastmasas polibutilēna sukcināts nanoceluloze celulozes nanošķiedras nanofibrilētā celuloze grafēna nanoplāksnes nanodaļiņas elektrovērpšana biodegradēšana dinamiski mehāniskā analīze dielektriskā spektroskopija skenējošā elektronu mikroskopija diferenciāli skenējošā kalorimetrija termomehāniskā analīze termogravimetrija
Atslēgas vārdi angļu valodā bioplastics polybutylene succinate nanocellulose cellulose nanofibers nanofibrillated cellulose graphene nanoplatelets nanoparticles electrospinning biodegradation dynamic mechanical analysis dielectric spectroscopy scanning electron microscopy differential scanning calorimetry thermomechanical analysis thermogravimetry
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2019 22:52:22