Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums Latvijas kvaziģeoīda modeļa LV'14 saderības pārbaude ar Rīgas pilsētas vietējo ģeodēzisko tīklu
Nosaukums angļu valodā Compatibility Test of Quasigeoid Model of Latvia LV'14 with Riga City Local Geodetic Control Network
Autors Aleksandrs Drobovs
Struktūrvienība 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments
Darba vadītājs Jānis Kaminskis
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbā ar inženierprojektu “Latvijas kvaziģeoīda modeļa LV’14 saderības pārbaude ar Rīgas pilsētas vietējo ģeodēzisko tīklu” teorētiskajā daļā tiek apskatīta cilvēces zināšanu attīstība par Zemes figūru, ģeoīda un kvaziģeoīda jēdzienu rašanas un attīstība, ģeoīdu un kvaziģeoīdu modelēšanas pamatprincipi. Ir apskatīti šo augstuma modeļu izveidei nepieciešamie ievaddati, dažas šo datu iegūšanas metodes un precizitātes novertējums. Inženierprojekta daļā ir izvirzīts mērķis veikt kvaziģeoīda modeļa LV’14 saderības pārbaudi ar Rīgas pilsētas vietēju ģeodēzisku tīklu. Lai sasniegtu mērķi, ir veikts vietēja tīkla punktu normālo augstumu salīdzinājums ar normāliem augstumiem, iegūtiem no GNSS RTK mērījumiem. Normālo augstumu noteikšanai izmantots kvaziģeoīda modelis LV’14. Iegūto datu apstrādes un analīzes rezultātā ir aprēķinātas novirzes starp šīm divām augstumu sistēmas LAS-2000’5 realizācijām, kas var tikt iegūtas, izmantojot RTK metodi.
Atslēgas vārdi Ģeoīds, kvaziģeoīds, normālais augstums, augstuma anomālija.
Atslēgas vārdi angļu valodā Geoid, quasi-geoid, normal height, height anomaly
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2019 20:29:03