Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi tehnisko tekstu tulkošanā.
Nosaukums angļu valodā Stylistic Devices in Technical Text Translation.
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Larisa Iļinska
Recenzents Oksana Ivanova
Anotācija Darba autors ir Rīgas Tehniskās Universitātes, Lietišķās valodniecības institūta students Azizakhon Alimova. Bakalura darba temats tiek balstīts uz tehniskās tulkošanas stiliskisajiem aspektiem, saukts "Stylistic Devices in Technical Translation(Tehniskās tulkošonas stilistiskie rīki)" telekomunikācijas jomā. Bakalaura darbs sastāv no trīs galvenajām daļām - teorētisko, analītisko un praktisko. Teorētiskajā daļā, autors aplūko un izsaka viedokli par atšķirīgām stila interpetācijām un izteiksmes veidiem kas saistās ar stilistikas rīkiem, kas atrodami avotos. Analītiskajā daļā, autors demonstrē atšķirīgus piemērus kā izteikšanās veidus un stilus kas ir biežāk sastopami vairāku stilu tekstos. Praktiskajā daļā tiek aplūkoti izaicinājumi un šķēršļi kurus šī darba autors sastapa kamēr strādāja ar avotiem. Autors izvēlējās Andrew McAfee grāmatu "Machine, Platform, Crowd" par labāko avota tekstu kā piemēru kombinēto stilu rakstībai. Bakalaura darbs sastāv no Ievada, Teorētiskās un Praktiskās daļas, kā arī Secinājumiem un trīs pielikumiem. Trīs pielikumi sevī satur abreviāciju un terminu apkopojumu, kā arī analizēto tekstu. Bakalaura rakstīšanas laikā autors anizēja informāciju no 23 grāmatām, 8 rakstiem, 5 online avotiem un 8 atšķirīgām vārdnīcām.
Atslēgas vārdi tehniskās tulkošanas stiliskisajiem aspektiem
Atslēgas vārdi angļu valodā Stylistic devices, style, stylistics, lexical, syntactical, aspects, expressive means, literary, dynamic approach, formal approach, stylistic coloring, hybrid, metaphor, personification,metonymy, irony, epithet, oxymoron, simile, hyperbole, euphemism, cliche', allusion, litotes, strategies, meaning
Valoda eng
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2019 07:15:03