Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Klientu piesaistes stratēģijas izstrāde un ieviešana mediju pakalpojumu uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Development and implementation of a customer attraction strategy in a media service company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents K. Apsīte, VELUX Baltija Mārketinga vadītāja
Anotācija Damškalne K. Klientu piesaistes stratēģijas izstrāde un ieviešana mediju pakalpojumu uzņēmumā. Maģistra darbs/ K.Damškalne, R.Greitāne,- Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra profesionālā studiju programma, 2019. 134 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, četras daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 134 lpp, tajā iekļauti 47 attēli, 26 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 55 avoti – 13 latviešu, 42 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt klientu piesaistes stratēģiju mediju pakalpojumu uzņēmumam SIA “Lietišķās kreativitātes grupa”. Analītiskajā daļā autore apskata mediju attīstību Latvijā un pasaulē, pievēršot uzmanību mediju uzsvaru maiņai un pārejai uz digitālo vidi. Tāpat šajā daļā autore veikusi uzņēmuma SVID analīzi un izveidota SPACE matrica. Lietišķajā pētījumu daļā no teorētiskā aspekta apskatīta uzņēmuma klientu piesaiste, analizēti dažādi klientu piesaistes kanāli, veikta reklāmdevēju un jauno ģimeņu aptaujas rezultātu analīze. Pētījumu un aprēķinu daļā autore izstrādājusi ieteikumus klientu piesaistes stratēģijas izveidei SIA “Lietišķās kreativitātes grupa” uzņēmumā. Projekta daļā autore izveidojusi klientu profilu, kas ļauj labāk izprast klientu stratēģijas saskarsmes punktus ar mērķauditoriju. Tāpat autore sniegusi ieskatu klientu piesaistes stratēģijas ieviešanā minot konkrētus piemērus uzņēmuma kontekstā. Tā kā klientu piesaiste iet roku rokā ar klientu lojalitāti un klientu noturēšanu, šis jautājums nišas medija uzņēmumam ir īpaši būtisks, jo ir ierobežots potenciālo klientu skaits, tāpēc regulāri jāveic atgriezeniskā saikne ar klientiem. Uzņēmums sekmīgi to dara pēc pasākumiem, kursu apmeklēšanas aicinot aizpildīt novērtējuma anketas. Maģistra darba ietvaros autore arī veica šādus klientu apmierinātības mērījumus. Uzņēmumā būtu nepieciešama mārketinga automatizācija, kas ļautu ietaupīt materiālos un laika resursus, paaugstinot produktivitāti un efektivitāti. Tāpat iekšējo procesu sakārtotība, sistematizācija, satura mārketinga sistēmas sakārtošana ļautu radīt sakārtotu vidi uzņēmuma iekšienē, viešot izpratni par to, cik izmaksā klienti, cik katrs no viņiem ienes un kā noturēt pašreizējos klientus. Tāpat šādas sistēmas izveide un manuālo uzdevumu atcelšana ļautu ieviest jaunus produktus un pakalpojumus.
Atslēgas vārdi klientu piesaiste,stratēģija, mārketings, mediji
Atslēgas vārdi angļu valodā customer aquisiton, strategy, marketing, media
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 19.12.2019 14:29:34