Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Loģistikas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project for Improving of Business Performance of a Logistics Company"
Autors Vladislava Janukoviča
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Inga Eriņa
Recenzents Jānis Kuškins, docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darba autors: Vladislava Janukoviča Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec., Inga Eriņa Bakalaura darba temats: „Loģistikas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts” Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļauti 13 attēli, 38 tabulas, 20 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 21 avoti latviešu, 6 angļu, un 12 krievu valodā. Darbam pievienoti 26 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: SIA „Brigs AB” ekonomiskā snieguma un finanšu stāvokļa uzlabošanai ir jāveic pašu kapitāla palielināšana uz īpašnieku līdzekļu rēķina par 924 424 Eiro, kas uzlabos absolūtās likviditāti par 94 730 Eiro, kā arī atjaunos ritošā sastāva autoparku par 829 694 Eiro, kas palīdzēs piesaistīt vairāk potenciālus klientus, palielinot kravas pārvietošanās ātrumu un precizitāti, piedāvāt cenas atbilstoši pakalpojumu kvalitātei, pilnveidot pašu reputāciju, uzlabot pārvaldīšanas procesus uzņēmumā. Novērtējot pēc 2 kritērijiem „cena - noskrējiens” SIA „Brigs AB” var izvēlēties 9 transportlīdzekļu vilcējus par kopējo summu 667 250 Eiro apmērā, kā arī atlikusī summu 162 444 Eiro apmērā izmantot 9 piekabju iegādei. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Janukoviča, V., Eriņa, I. (2019). Loģistikas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 80 lpp.
Atslēgas vārdi autotransports, loģistikas uzņēmums, finanšu analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā transport, logistics company, financial analysis
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2019 17:01:27