Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Automātika un datortehnika
Nosaukums Modernās pieejas robotu–cilvēku sadarbībā
Nosaukums angļu valodā Modern Approach to Robot-human Interaction
Autors Anete Brenčuka
Struktūrvienība 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts
Darba vadītājs Agris Ņikitenko
Recenzents Ēriks Kļaviņš
Anotācija Bakalaura darba ietvaros tiek apskatīti sociāla robota un cilvēka sadarbības pamatprincipi, kā arī robota funkcionālās īpašības mūsdienīgas cilvēku un robotu sadarbības veidošanā. Bakalaura darbā tiek piedāvāts apskats par pašlaik esošām cilvēka-robota sadarbības pieejām pedagoģijā un, balstoties uz literatūras avotiem, tika veikts galveno ieguvumu apkopojums robotu izmantošanai izglītībā. Darba teorētiskās daļas ietvaros tiek apskatīti izglītībā izmantotie roboti, un, balstoties uz literatūrā minētajām funkcijām, tabulas veidā tika veikta robotu funkciju salīdzināšana. Darba praktiskā daļa satur pētījumu par Aisoy1 robota vadības arhitektūru, darbības principiem un funkcijām, programmēšanas iespējām Scratch un Airos SDK vidē. Darbā tiek veikta problēmsfēras analīze, izmantojot aptaujas metodi. Balstoties uz aptaujā iegūtajiem datiem par robotu nepieciešamību izglītībā un to, kuras zināšanas pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem sagādā grūtības, tika izstrādāts robotizēta mācību asistenta risinājums matemātisko darbību apmācībai pirmsskolas vecuma bērniem. Bakalaura darba eksperimentālajā daļā tika veikta cilvēka-robota sadarbības analīze pedagoga klātbūtnē, izmantojot Aisoy1 robotu mācību procesā. Balstoties uz eksperimentālās daļas laikā iegūtajiem rezultātiem tika secināts, ka bakalaura darba mērķis, izveidot robotizēta mācību asistenta risinājumu pirmsskolas vecuma bērnu apmācībai, ir sasniegts, un robotu ir iespējams izmantot bērnu izglītošanai. Darba pamattekstā ir 67 lappuses, 30 attēli, 6 tabulas un 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi CILVĒKA – ROBOTA SADARBĪBA, SOCIĀLIE ROBOTI, AISOY1 ROS, PEDAGOĢIJA, SCRATCH
Atslēgas vārdi angļu valodā HUMAN-ROBOT INTERACTION, SOCIAL ROBOTS, AISOY1 ROS, PEDAGOGY, SCRATCH
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2019 22:06:27