Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Piegāžu ķēžu risku apdrošināšanas risinājumu analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Supply Chain Insurance Solutions”
Autors Jeļizaveta Dedele
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Normunds Rudzītis
Recenzents A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Loģistika sastāv no vairākiem aspektiem un posmiem, un lai sekmīgāka būtu tās kopējā darbība, visiem loģistikas etapiem jābūt savstarpējā sakarībā un nepārtrauktā mijiedarbībā. Ja iestāsies negadījumi, pēkšņi un neparedzēti faktori vienā piegāžu ķēdes posmā, tie negatīvi ietekmēs visus ķēdes dalībniekus un pilnīgi visiem no tiem būs jācieš zaudējumi. Apdrošināšanas nozare nodrošina segumu riskiem, radot iespēju samazināt risku un zaudējumu iespējamību un nenoteiktību, kas ir īpaši vajadzīgs uzņēmējdarbībā, konkrēti darba ietvaros- loģistikas nozarē, kravu autopārvadājumos. Bakalaura darba mērķis ir noteikt, kāds ieguvums ir piegāžu ķēžu dalībniekiem no noformētās apdrošināšanas un kādi zaudējumi var rasties, ja tie ignorēs apdrošināšanas iespējas. Pētījuma mērķis - noteikt nozīmīgākus riskus autopārvadājumu jomā un novērtēt, kā apdrošināšana spēj samazināt risku iestāšanas gadījumus. Kā arī analizēt piegāžu ķēžu risku apdrošināšanas veidus un ekonomisku efektu no tiem, t.i. aprēķināt, kādas varētu būt minimālas un maksimālas izmaksas uzņēmumam konkrētā riska iestāšanas situācijā, kā arī apdrošināšanas sabiedrību iespējamas atlīdzību summas. Lai sasniegtu darba mērķi, tika izpildīti sekojoši uzdevumi: 1) noteiktas apdrošināšanas funkcijas; 2) klasificēti apdrošināšanas veidi; 3) salīdzināti apdrošināšanas veidi pēc parakstītajām prēmijām un izmaksātajām atlīdzībām; 4) izpētītas apdrošināšanas līguma sastāvdaļas; 5) novērtēti riski loģistikā un izpētīti to samazināšanas metodes; 6) noteikts kādi apdrošināšanas veidi attiecas uz transportlīdzekļiem, un kādus zaudējumus tie atlīdzina; 7) noskaidrots kā atšķiras pārvadātāju civiltiesiskās atbildības apdrošināšana un kravas apdrošināšana; 8) parādīta kravas apdrošināšanas nozīme; 9) veikta aptauja starp autopārvadātājiem; 10) apkopotas saņemtās atbildes un noteikti pieci nozīmīgākie riski; 10) izpētīts, kādi apdrošināšanas veidi var atlīdzināt šos riskus; 11) aprēķināts ekonomiskais efekts no katra apdrošināšanas veida; 12) nosacīts labākais apdrošināšanas veids noteiktiem riskiem; 13) formulēti priekšlikumi autopārvadātājiem un apdrošinātājiem. Pētījuma priekšmets ir apdrošināšanas atlīdzības risinājumi konkrētās kravu autopārvadājumu apdrošināšanas gadījumos. Bakalaura darbs sastāv no 62 lapaspusēm, 3 nodaļām, 8 apakšnodaļām un 2 pielikumiem. Bakalaura darbs iekļauj sevī 4 tabulas un 5 attēlus. Darba tapšanā tika izmantoti 40 bibliogrāfiskie avoti. Bakalaura darba mērķis ir iedziļināties mūsdienas naftas produktu apritē un analizējot to, identificēt un novērtēt attiecīgus draudus, kā arī apskatīt atlikto nodokļa maksāšanas procesu, risinājumus mūsdienās un iespējamo uzlabošanu nākotnē. Bakalaura darba uzdevums ir konkrēti, soli pa solim izanalizēt akcīzes nodokļu procesa piemērošanu, naftas produktu apriti uzņēmuma ietvaros, noteikt visus iespējamus riskus, to varbūtību un iespējamās sekas, noskaidrot riska vadību un risinājumus, un izstrādāt konkrētas idejas uzlabošanai un stabilitātei drošības jautājumos naftas produktu pieņemšanās , uzglabāšanas un nodošanās brīža. Problēma, kura tiek atspoguļota darbā, iekļauj gan naftas produktu aprites un drošības pasākumu īstenošanu ar ierobežojamiem līdzekļiem un konkrētiem prasībām, gan arī katra procesa trūkumus, kuri radās praksē un nav atrisināti šobrīd un rada konkrētus draudus uzņēmuma personālam un teritorijai, kā arī ienākuma zudumus. Līdz ar to infrastruktūra rada papildus riskus jo ir novecojusies un nav savienojama ar jaunākiem loģistikas un drošības risinājumiem. Bakalaura darbs sastāv no 49 lapaspusēm, 4 nodaļām, 8 apakšnodaļām un 3 pielikumiem. Bakalaura darbs iekļauj sevī 8 tabulas un 17 attēlus. Darba tapšanā tika izmantoti 23 bibliogrāfiskie avoti.
Atslēgas vārdi Apdrošināšana, autopārvadājumi, piegāžu ķēžu riski.
Atslēgas vārdi angļu valodā Insurance, road transport, supply chain risks.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2019 20:10:24