Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Koka konstrukciju aizsardzība, metodes, risinājumi un aizsardzības laika noteikšana
Nosaukums angļu valodā The Protection of Timber Structures, Methods, Solutions and the Time of Protection
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dzintars Cvilikovskis
Recenzents Georgijs Kiseļovs, Mg.sc.ing.
Anotācija Anotācija Diplomprojekta tēma: Koka konstrukciju aizsardzība, metodes, risinājumi un aizsardzības laika noteikšana Darbā tika apkopota un izanalizēta informācija par koka materiālu un konstrukciju elementu ugunsdrošību ietekmējošiem faktoriem. Latvijā tradicionāli ēkas tiek būvētas no dažāda veida koka konstrukcijām, tas tiek izmantotas ārsienu, pārsegumu, starpsienu un arī dizaina izveidē. Koka konstrukciju aizsardzība pret uguni ir daļa no ugunsdrošības pasākumu kompleksa, kas sadalās vairākos virzienos; viens no tiem ir katras atsevišķas ēkas vai celtnes ugunsdrošība visumā. Ugunsgrēka gadījumā koka konstrukcijas diemžēl sastāda ievērojamu ugunsslodzi un aktīvi piedalās degšanas procesā, tādēļ zinātnieki jau ilgstoši strādā pie dažādu koksnes uguns aizsarglīdzekļu izveides. Koka konstrukciju ugunsaizsardzībā viena no galvenajām problēmām ir koka aizsardzība no temperatūras, kuras iedarbībā kokmateriālā sākas neatgriezeniski sadalīšanās procesi. Praktiska daļā tika izskatītas koka konstrukciju ugunsreakcijas un ugunsdrošības uzlabošanas iespējas ar antipirēnu. Darbā tika apkopota VUGD statistika par ugunsgrēkiem un glābšanas darbiem. Praktiskā daļā tika izanalizēti 2018. gadā veiktas VUGD “Aptaujas - konsultācijas par ugunsdrošību mājoklī” rezultāti. Darba mērķis: Izpētīt un apkopot informāciju par koka ēku būvniecības riskiem Latvijā un metodēm ugunsbīstamības risku mazināšanai. Darba uzdevumi: 1. Izklāstīt Latvijas un ārzemju literatūru par koka konstrukciju aizsardzības metodēm, par koka materiālu un konstrukciju elementu ugunsdrošību ietekmējošiem faktoriem. 2. Izanalizēt ugunsgrēka statistiku (ēkas degšana) 3. Izpētīt koka materiālu ugunsdrošības paaugstināšanas iespējas, aizsardzības laiku un izstrādāt priekšlikumus koka konstrukciju aizsardzībai. 4. Veikt pētījumu par koka konstrukciju ugunsreakcijas un ugunsdrošības uzlabošanas iespējām un aizsardzības metodēm. 5. Veikt aptauju (par degšanu koka ēkās) Diplomprojekta apjoms ir 48 lpp., tajā ir 6 attēli, 14 tabulas, tika izmantoti 18 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Koka konstrukciju aizsardzība, metodes, risinājumi un aizsardzības laika noteikšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Protection of wooden structures,methods, solutions and timing of protection
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 21.01.2019 08:53:44