Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Pievienotās vērtības nodokļa izaicinājums e-komercijā”
Nosaukums angļu valodā “Value Added Tax Challenges in E- Commerce”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Māris Jurušs
Recenzents J.Ē.Niedrītis, RTU Biznesa un inovāciju departamenta nodaļas vadītājs, Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darba temats ir “Pievienotās vērtības nodokļa izaicinājums e-komercijā”. E-komercija ir jauns ekonomikas sektors, kas paradījās pateicoties digitalizācijas attīstībai. Tā izplatās ārpus vienas valsts robežām un kļūst par pasaules tendenci. E-komercija ir viens no nacionālās ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstības iekšējo resursu veidiem un perspektīvs valsts budžeta nodokļu ieņēmumu avots. Taču e-komercijas specifiska būtība apgrūtina tradicionālos nodokļu administrēšanas principus, kas nozīmē nepieciešamību meklēt jaunus risinājumus, modernizēt un adaptēt likumdošanu. Bakalaura darba mērķis ir apskatīt pievienotās vērtības nodokļa problēmjautājumus elektroniskajā tirdzniecībā, kā arī novērtēt piedāvātus problēmas risinājumus un izstrādāt jaunus priekšlikumus. Darbs sastāv no 3 daļām, kuras sadalītas 8 nodaļās. Pirmajā daļā ir aplūkots e-komercijas vispārīgs raksturojums, digitālās ekonomikas tendences pasaulē un Latvijā, salīdzināti statistikas dati Eiropas valstīs un tika novērtēts digitālā tirgus stāvoklis Latvijā. Darba otrajā daļā tika izpētīti normatīvie dokumenti, ar kuru palīdzību tiek kontrolēti PVN nodokļu principi e-komercijā, likumdošanas jauninājumi un pasaules pieredze e-komercijas administrēšana. Darba trešajā daļā tika izpētīti PVN praktiskās piemērošanas aspekti VID, īpašu uzmanību pievēršot pārrobežu B2C e-komercijai, respektīvi, starptautisko pasta sūtījumu kontrolei Latvijas muitas dienestā. Darba nobeigumā tika izdarīti secinājumi un priekšlikumi par PVN nomaksas problēmjautājumiem e-komercijā. Darbs sastāv no 66 lappusēm, darbā iekļauti: 11 attēli, 1 tabula, 4 pielikumi. Darba izstrādei tika izmantoti 56 bibliogrāfiskie avoti.
Atslēgas vārdi e-komercija, pievienotās vērtības nodoklis, elektroniskā tirdzniecība, nodokļu administrēšana, digitālā ekonomika, pārrobežu darījumi, starptautiskie pasta sūtījumi
Atslēgas vārdi angļu valodā e-commerce, value added tax, electronic trade, tax administration, digital economics, cross-border trade, international post parcels
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2019 16:22:11