Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Uz simulāciju balstīta pieeja biznesa procesu tehniskai pārveidei
Nosaukums angļu valodā Simulation-Based Approach for Business Process Reengineering
Autors Jēkabs Lielmanis
Struktūrvienība 02064 BALTECH studiju centrs
Darba vadītājs Jelena Pečerska
Recenzents
Anotācija Biznesa procesu tehniskā pārveide (pārstrukturēšana) ir ideoloģija, kas galvenokārt fokusējas uz procesu efektivitātes uzlabošanu un veiksmīgu pārveidoto procesu ieviešanu uzņēmumā. Pastāv vairākas procesu pārstrukturēšanas metodes, katrai no šīm metodēm tiek izvirzīti atšķirīgi uzdevumi. Datorsimulācija ir viena no metodēm, kas var palīdzēt identificēt procesus, kuros visvairāk ir nepieciešamas izmaiņas, kā arī paredzēt, kādu ietekmi šīs izmaiņas atstāj uz sistēmu kopumā. Darba mērķis ir izveidot uz datorsimulāciju balstītu pieeju biznesa procesu pārstrukturēšanai un nodemonstrēt šīs metodes pielietojamību. Pētījumu veido divas pamatdaļas. Pirmajā daļā ir literatūras pārskats, kurā izklāstīti biznesa procesu pārveides metožu galvenie virzieni, un datorsimulācijas modeļa izveides teorētiskais apraksts. Otrajā daļā tiek pētīts Rīgas pilsētas būvvaldes Būvju uzmērīšanas nodaļas darba process. Papildus detalizēti tiek aprakstīts datorsimulācijas modeļa izveides process, kura noslēgumā tiek veikti eksperimenti un izveidoti ieteikumi biznesa procesa uzlabošanai. Darbs ir angļu valodā, tajā ir 75 lapas, 51 zīmējums, 2 tabulas, 1 formula, 16 literatūras avoti un 9 pielikumi uz 9 lapām. Darba struktūru veido ievads, divas pamatdaļas un secinājumi.
Atslēgas vārdi Biznesa procesa modelis, Biznesa procesa simulācija, Biznesa procesa tehniskā pārveide
Atslēgas vārdi angļu valodā BPR, Business Process Model, Business Process Reengineering, Business Process Simulation
Valoda eng
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2019 16:43:02