Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Vinilsulfonu fluorciklopropanēšana Korija-Čaikovska reakcijā
Nosaukums angļu valodā Fluorocyclopropanation of vinylsulfones in the Corey-Chaykovsky reaction
Autors Renāte Melngaile
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Jānis Veliks
Recenzents Māra Plotniece
Anotācija Pētījuma rezultātā izstrādāta sintētiski ērta un diastereoselektīva metode vinilsulfonu un vinilsulfonamīdu monofluorciklopropanēšanai, izmantojot diarilfluormetilsulfonija sāli , Korija-Čaikovska reakcijā. Darbā demonstrētas fluorciklopropānu C-H funkcionalizēšanas iespējas reakcijā ar elektrofīliem reaģentiem bāzes klātienē. Darba literatūras apskatā apkopota informācija par literatūrā zināmajām metodēm monofluorciklopropānu iegūšanai. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 97 lpp. Tas satur 52 shēmas, 3 att ēli, 6 tabulas, un tajā izmanoti 114 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi MONOFLUORCIKLOPROPĀNI, AKTIVĒTU ALKĒNU MONOFLUORCIKLO-PROPANĒŠANA, FLUORMETILENĒŠANA, FLUORMETILDIARILSULFONIJA SĀLS, KORIJA-ČAIKOVSKA CIKLOPROPANĒŠANA
Atslēgas vārdi angļu valodā MONOFLUOROCYCLOPROPANES, ACTIVATED ALKENE MONOFLUORO-CYCLOPROPANATION, FLUOROMETHYLENE TRANSFER, FLUOROMETHYL-DIARYLSULFONIUM SALT, COREY-CHAYKOVSKY CYCLOPROPANATION
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2019 15:59:35