Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Starpnodaļu sadarbības un zināšanu vadības procesu pilnveide uzņēmumā “SAF Tehnika”"
Nosaukums angļu valodā "Cross-team Collaboration and Knowledge Management Process Improvement in Company "SAF Tehnika"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Anita Straujuma
Recenzents Inese Suija-Markova, MBA, IEVF doktorante
Anotācija Maģistra darba autors: Edgars Dudko Maģistra darba vadītājs: Dr.oec., Anita Straujuma Maģistra darba temats: Starpnodaļu sadarbības un zināšanu vadības procesu pilnveide uzņēmumā SAF Tehnika. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 90 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 19 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 31 avots angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Darbā analizēti starpnodaļu sadarbības un zināšanu vadības procesi uzņēmumā SAF Tehnika. Rezultātā izstrādāts ietvars dziļākai zināšanu vadības sistēmu integrācijai uzņēmuma ikdienā, kā arī izstrādātas vadlīnijas efektīvākai lēmumu pieņemšanai un to komunicēšanai uzņēmuma iekšienē. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Dudko E.: Starpnodaļu sadarbības un zināšanu vadības procesu pilnveide uzņēmumā SAF Tehnika. Maģistra darbs / E. Dudko, A. Straujuma.- Rīga: RTU, IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālā studiju programma “Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2019. - 90lpp.
Atslēgas vārdi starpnodaļu sadarbība, zināšanu vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā Knowledge management, cross-team collaboration;
Valoda eng
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2019 09:50:44