Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Membrānu ultrafiltrācijas tehnoloģija dzeramā ūdens sagatavošanā"
Nosaukums angļu valodā "Membrane ultrafiltration technology in drinking water treatment"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Marta Zemīte
Recenzents Jānis Rubulis
Anotācija Jura Jakštas maģistra darba tēma ir “Membrānu tehnoloģijas izmantošana dzeramā ūdens sagatavošanā”. Maģistra darbs ir par mūsdienās plašu pielietojumu guvušu ūdens sagatavošanas metodi ar membrānfiltrācijas palīdzību. Šīs metodes popularitāte ūdens sagatavošanā ir izskaidrojama ar sistēmu vienkāršumu, kompaktumu, darbības autonomitāti un augstu iegūstamā filtrāta kvalitāti. Ultrafiltrācijas (UF) membrānu pielietojums ļauj minimizēt ūdens priekšapstrādes nepieciešamību, apstrādājot ūdeni no virszemes avotiem. Pirmajā nodaļā ir līdz šim veikto pētījumu atskaišu kritiska analīze. Otrajā nodaļā tiek raksturots sākotnējais ūdens, aprakstīta eksperimentā izmantotā pilotiekārta, noteikti filtrāta kvalitātes rādītāju (duļķainība, kopējais dzelzs saturs, kopējais baktēriju skaits) un pilotiekārtas darbības kvalitātes rādītāju (transmembrānas spiediens, īpatnējā filtrāta plūsma, ūdens atgūšana) robežlielumi, kā arī aprakstītas izmantotās metodes. Trešajā nodaļā tiek veikta membrānu UF pilotiekārtas darbības rādītāju un iegūstamā filtrāta kvalitātes rādītāju analīze, sagatavojot virszemes (upes) ūdeni līdz dzeramā ūdens prasībām, ar mērķi noteikt efektīvus darbības parametrus un sākotnējā ūdens priekšapstrādi. Pētījumā tika izmantotas ūdens un iekārtas darbības kvalitātes noteikšanas metodes, statistiskās metodes pētījuma datu apstrādei un kritiska literatūras analīze. Darbā tika noskaidrots, ka izvēlētā metode ļauj iegūt pietiekoši kvalitatīvu filtrātu no upes ūdens. Veicot pētījumu tika secināts, ka membrānu iekārtu efektīvas darbības nodrošināšanai ir nepieciešams veikt rūpīgu ūdens ķīmiskās un mehāniskās priekšapstrādes izvēli un noregulēšanu, kā arī izvēlēties katram konkrētam gadalaikam atbilstošāko filtrācijas un skalošanas režīmu. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā. Tā apjoms ir 65 lapas. Darbs satur 42 attēlus, 9 tabulas, 2 pielikumus un 36 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi dobšķiedras polietersulfona membrāna, filtrāta īpatnējā plūsma, ķīmiski pastiprināta reversā skalošana, membrānu modulis, membrānu ultrafiltrācija, transmembrānas spiediens
Atslēgas vārdi angļu valodā chemically enhanced backwash (CEB), filtration flux, hollow fiber PES membrane, membrane module, membrane ultrafiltration, transmembrane pressure
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2019 18:55:46