Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums ,,Produkcijas plūsmas vadīšanas pilnveidošana noliktavās”
Nosaukums angļu valodā ,,Optimization of production flow managemant at warehouses"
Struktūrvienība 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Darba vadītājs Alla Starčenko
Recenzents SIA ,,Procter & Gamble” Mārketinga un biznesa attīstības vadītāja I.Drēziņa
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors Nauris Rikveilis izstrādāja darbu, kura temats ir “Produkcijas plūsmas vadīšanas pilnveidošana noliktavās”. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus produkcijas plūsmas vadīšanas pilnveidošanai noliktavās. Pirmajā nodaļā veikts nozares apskats ar padziļinātu ieskatu tieši noliktavu apakšnozarē un tendencēm tajā. Otrajā nodaļā apskatīti 3 dažādi uzņēmumi, pētītas šo uzņēmumu noliktavas un tas, kā procesi šo uzņēmumu noliktavās darbojas šobrīd, analizēti potenciālie trūkumi, kas prasītu uzlabojumus. Trešajā nodaļā autors piedāvā pamatotus risinājumus identificētajām problēmām. Darba nobeigumā ir iekļauti darba autora secinājumi, kas izdarīti pētījuma rezultātā. Tāpat arī autors izstrādājis priekšlikumus, kas pamatoti ar aprēķiniem un izklāstītu ekonomisko pamatojumu. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 73 lappuses. Tajā ir iekļauti 19 attēli, 10 tabulas un 4 pielikumi uz 4 lappusēm. Darbā izmantotas 24 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Produkcija, plūsma, vadīšana, pilnveidošana, noliktavas
Atslēgas vārdi angļu valodā Product, flow, management,optimization, warehouses
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2019 10:59:02